Održana početna konferencija projekta „Reciklažno dvorište Legrad“

20.05.2019.

Dana 20. svibnja 2019. godine održana je početna konferencija projekta Reciklažno dvorište Legrad čija vrijednost iznosi nešto malo manje od dva milijuna kuna od kojih 85% sufinancira Europska unija. Projekt je prijavljen na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  i Ministarstva zaštite okoliša kao posredničkog tijela, uz administrativnu pomoć PORE, razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije.

Cilj projekta je uspostava sustava prikupljanja i odvajanja otpada za ponovnu upotrebu sirovina. U sklopu projekta planirane su i edukacije te promotivne aktivnosti kojima je cilj educirati stanovnike kako pravilno prikupiti otpad i potaknuti ekološku osviještenost od najranije dobi. U prvoj godini se očekuje prikupljanje 70 tona otpada za recikliranje, a sam projekt je u postupku javne nabave te se početkom mjeseca lipnja očekuje odabir izvođača radova.