ODRŽANA JE 15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LEGRAD

18.09.2018.

Dana 17. rujna 2018. godine održana je 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Na sjednici je  prisustvovalo 10 vijećnika, zamjenica općinskog  načelnika i općinski načelnik.

Na početku sjednice usvojen je dnevni red. Tvrtka Komunalac d.o.o i Drava kom održale su malu prezentaciju na početku sjednice radi zajedničkog obavljanja skupljanja otpada. Izglasano je na sjednici da će Općina Legrad kupiti 1 udio u vrijednosti 189.100,00 kn u Komunalac d.o.o. Nakon toga Općinski načelnik je pod aktualnim satom nabrojio 7 EU projekata koji su u tijeku i 3 EU projekta za koje se čeka odluka o financiranju. Spomenuo je sve sastanke koji  su se održali od 13. sjednice Općinskog vijeća.Usvojen je polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, a odluka o raspisivanju izbora za članove mjesnog odbora odgođena je za iduću sjednicu zbog potrebe usklađenja sa statutom Općine Legrad.

Donijeta je oduka o raspisivanju natječaja za zimsku službu, a tvrtki Lekomgrad koja je u 100% vlasništvu Općine Legrad dodijeljeni su pogrebi poslovi. Raspisan je i natječaj za dodjelu studentskih stipendija, a pod 8. točkom riješena su pitanja kupnje, prodaje i zamjene zemljišta, a na posljednjoj točki izvršeno je čitanje prijedloga programa mjere za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih i i obitelji.

Na kraju same sjednice usvojena su dva zahtjeva za oslobođenje plaćanje poreza za kuću za odmor i oslobođenje plaćanja vrtića.