Održana 6. sjednica Općinskog vijeća

10.09.2021.

Nakon ljetne stanke, Općinsko vijeće Općine Legrad nastavilo je svoj rad. U utorak, 7. rujna 2021. godine, održana je 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Sjednicu je sazvala, otvorila i vodila predsjednica Snježana Kuzmić. Nakon utvrđivanja kvoruma od 7 prisutnih vijećnika, usvojeni su zapisnici s prethodnih sjednica i dnevni red.

Pod prvom točkom Aktualni sat, općinski načelnik Ivan Sabolić, u 17 natuknica istaknuo je stvari koje su obilježile proteklo razdoblje. Među njima valja istaknuti održane projekte financirane od strane programa Europa za građane koji su se održali u Legradu i Červeniku (Slovačka), stanje oko dokumentacije za buduće projekte (tržnica, wc na Šoderici, sanacija odlagališta Gradišća, aglomeracija Legrad), novosti oko početka pedagoške i školske godine, te sanaciji makadamskih puteva. Vijećnik Alen Dedi istaknuo je da se na radi dovoljno u svim mjestima, već se centralno najviše ističe. Načelnik je odgovorio da se u svim naseljima podjednako radi, u nekima više nekima manje ovisno o godini, dok je razlika u imovinsko-pravnim odnosima u naseljima po općini, gdje neke projekte financiramo preko udruga, te se to onda ne vidi u izvješću.

Pod drugom točkom ravnateljica DV Dabrić Ivana Oreški, predstavila je Izvješće o radu Dječjeg vrtića Dabrić u prošloj pedagoškoj godini i Izvješće o radu predškole. Oba izvješća usvojena su jednoglasno.

Nakon toga jednoglasno je usvojeno Izvješće o stanju u prostoru 2017.-2020. godine na području Općine Legrad.

Pod četvrtom točkom nakon provedenog natječaja donijeta je Odluka o prodaji  4 gradilišta na području Šoderice.

Pod točkom pet, otvorena je ponuda tvrtke Bukotermal za osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Općine Legrad za remont bušotine za potrebe geotermalnog programa Kutnjak-Lunjkovec.

Pod slijedećom točkom raspisan je 4. javni poziv za prodaju nekretnina.

Nakon toga raspravljena je Pismo namjere tvrtke Buha projekt d.o.o. oko zamjene zemljišta na oko bivšeg Podravskog pletarstva. Ovlašten je općinski načelnik Ivan Sabolić da pregovara oko tripartitne zamjene zemljišta te će na slijedeću sjednicu donijeti konačni prijedlog.

Pod točkom 8. Općinsko vijeće nije podržalo Odluku o davanju suglasnosti na izmjene i dopune cjenika odvoza otpada (povećanje cijene odvoza otpada).

Pod točkom 9. donijeta je Odluka o godišnjem raspoređivanju sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću do kraja godine.

Zbog promjena u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad i imenovanju nove pročelnice - donijeta je nova Odluka o određivanju koefcijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Pod točkom 11. donijeta je Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih i učeničkih stipendija u novim obrazovnim godinama.

Pod pretposljednom točkom raspravljalo se oko pisma namjere tvrtke Bednja d.o.o., te je odlučeno da će se tematska sjednica Općinskog vijeća oko Eksploatacijskog polja Gornja Grmlje održati 20.rujna 2021. godine u 19 sati u Društvenom domu Legrad.

Na posljednjoj točci odbijena je zamolba za pomoć oko srušenog objekta koji je navodno stradao u potresu.