Održana 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad

29.07.2021.

U srijedu, 28. srpnja 2021. godine, održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad na kojoj je glavna tematika bila problematika odvoza gnojnice na polja. Sjednicu je sazvala, otvorila i vodila predsjednica Snježana Kuzmić. Nakon utvrđivanja kvoruma (prisutno 7 od 9 vijećnika), donijet je izmijenjeni dnevni red.

S obzirom da je sjednica sazvana tematski, prva točka dnevnog reda bila je rasprava o odvozu gnojnice na polja s okolne farme. Sjednici su prisutni predstavnici tvrtke Argumentum Vitae (Žito grupa) i 40-ak mještana Općine Legrad. Kao predlagač teme uvodnu riječ dobio je Vedran Bebek (izabran ispred grupe birača), te je isti u svom uvodnom govoru izrazio nezadovoljstvo odvozom gnojnice, radom farme, te napomenuo da  Žito grupa ovdje ostvaruje profit, a ne radi na zaštiti zdravlja i okoliša. Nakon toga prisutnima se obratio općinski načelnik Ivan Sabolić, koji je u uvodnom govoru rekao da smrad postoji, ali da pozivanje na linč, prosvjede i bušenje guma nije dobra poruka. Da su se do sada i da će se dok god je načelnik problemi rješavati dijalogom, a ne takvim nastupima. Napomenuo je da takva slika šteti budućim investitorima jer šaljemo krivu poruku da su investicije na našem području nepoželjne.  Izrazio je nezadovoljstvo radom vlasnika zemljišta koji ne zaoravaju gnojnicu na vrijeme, pa čak ni nakon poziva komunalnog redara. Načelnik je predložio da se problem riješi ugradnjom deponatora, te vjeruje da će se time neugodni mirisi smanjiti.

Ispred tvrtke Argumentum vitae obratio se član uprave Perica Bičvić koji je predstavio investiciju u farme bivšeg Sizima, te napomenuo da je u farme uloženo 10 milijuna kuna kako bi one radile po europskom standardu. I sam je svjestan problema odvoza gnojnice, ali trenutno je izvanredna situacija. Želja mu je raditi na dobrobit stanovništva jer rade na području 70 jedinica lokalne samouprave, a ovo mu je prvi takav sastanak u 15 godina rada u Žito grupi. Vjeruje da će s kooperantima pronaći zajednički jezik da se miomirisi smanje.

Prisutni građani izrazili su svoje nezadovoljstvo, te izložili da su zabrinuti za zdravlje ljudi, zagađenje okoliša i negativno se osvrnuli na rad tvrtke, općine i općinskog načelnika te su neki tražili zatvaranje farme. Kroz raspravu došlo je do nekoliko prijedloga, a jedan od njih je da se u spremnike stavljaju alge, da se koriste deponatori, te da se izgradi bioplinsko postrojenje. Predstavnik tvrtke najavio je da će razmotriti ideje te da će se javiti s rješenjem.

Nakon toga predsjednica, zatvara točku te zahvaljuje gostima, te otvara drugu točku. Pod drugom točkom donijeta je Odluka o pokretanju katastarske izmjere k.o. Veliki Otok, čija je procijenjena vrijednost 3.325.500 kuna plus PDV, a omjer financiranja bio bi 45 posto Općina Legrad, 40 posto DGU i 15 posto Koprivničko-križevačka županija. Odluka je nakon kratke rasprave jednoglasno prihvaćena.

Pod trećom točkom dopunjen je natječaj za zakup zemljišta u geotermalnoj zoni Kutnjak, koji je dopunjen s dvije nove čestice. Odluka je donijeta s 5 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA.

Pod posljednjom točkom predsjednica Općinskog vijeća, zamolila je da političke grupacije što prije dostave prijedloge za Upravno vijeće Dječjeg vrtića Dabrić kako bi isto počelo normalno funkcionirati. Općinski načelnik pozvao je vijećnike na proslavu Dana Općine Ortilos, te na Europski piknik u Cervenik ( Slovačka). Nova sjednica održati će polovicom kolovoza i to elektronskim putem kako bi se dodatno upisala djeca u dječji vrtić.