Održana 37. sjednica Općinskog vijeća

10.11.2020.

U ponedjeljak, 9. studenog 2020. godine u Društvenom domu Legrad održana je 37. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Sjednici je bilo prisutno 8 vijećnica i vijećnika. Sjednicu je otvorila i vodila predsjednica Snježana Kuzmić. Najprije je usvojen zapisnik s prethodne sjednice, a nakon toga usvojen je dopunjeni dnevni red s 13 točaka.

Pod prvom točkom načelnik je istaknuo sve događaje i aktivnosti koje su se događale od posljednje sjednice. Posebno je istaknuo građevinske projekte poput šetnice na Šoderici, reciklažnog dvorišta, mrtvačnice u Malom Otoku na kojima su radovi pri kraju i isti će biti kroz nekoliko dana spremni za tehnički pregled. Spomenuo je i probleme s korona virusom u staračkom domu i probeleme na ekspoloatacijskom polju Gornje grmlje te novosti oko geotermalnog projekta i buduće projekte za koje se izrađuje dokumentacija.

Pod točkom 2. donijeta je izmjena Poslovnika Općinskog vijeća pri čemu je omugućeno sudjelovanje u radu Općinskog vijeća putem videolinka onim članicama ili članovima koji bi se mogli nalaziti u samoizolaciji.

Nakon toga načelnik je podnio Izvješće o radu za razdoblje od siječnja do kraja lipnja 2020. godine. Isto je prihvaćeno jednoglasno.

Pod točkom 4. donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu.

Slijedeća točka bila je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture na području Općine Legrad javnim dobrom u općoj uporabi koja je prihvaćena jednoglasno.

Pod točkom 6. donijeta je Odluka o stipendiranju studenta i lista reda prvenstva. Odlučeno je da će se stipendirati svih 14 studenata koji su podnijeli prijave. Također, načelnik je informirao vijećnike o 6 stipendija koje će se dodijeljivati učenicima srednjih škola.

Nakon toga prihvaćene su ponude za prodaju nekretnina. Odlukom je prodana  jedna kuća za 1 kn prema Programu stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, 2 poljoprivredna zemljišta na predjelu zvanom Tursko groblje, jednog gradilište na Šoderici, te jednu kuća i 5 gradlišta u Legradu i Kutnjaku.

Pod slijedećom raspisan je novi 5. natječaj za prodaju i najam nekretnina. Natječaj će trajati 30 dana.

Pod točkom 9. donijet je Plan djelovanja Općine Legrad u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu, a nakon toga donijeta je Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje Komunalcu d.o.o. Koprivnica.

Pod točkom 11. odbijena je zamolba Anke Posavec, a pod točkom 12. raspravljano je o zamobli za osnivanje mjesnog odbora Šoderica. Ista nije prihvaćena, jer se do novih lokalnih izbora neće provoditi izbori za mjesne odbore. Predlagači su pozvani da aktivno sudjeluju u radu općinskog vijeća, na čiju svaku sjednicu su dobrodošli te će biti pozivani.

Na zadnjoj točci Pitanja i prijedlozi raspravljano je o odluci Ministarstva poljoprivrede o poništenju natječaja za zakup državnog poljoprivednog zemljišta, te će Ministarstvu biti poslan upit oko načina raspolaganje zemljom do novog natječaja.

Vijećnike je interesirao prijedlog Proračuna za 2021. godinu i rebalans Proračuna za 2020. godinu, na što njim je odogovoreno da će se isti donijeti na slijedećoj sjednici. Također je vijećnike zanimalo u kojoj je fazi pojačani odstrijel divljači prema zamolbi poljoprivrednika prema LU Kuna Legrad, na što je odgovoreno da je odbijena zamolba od nadležnog tijela do odstrijela redovne kvote.