Održana 36. sjednica Općinskog vijeća – raspisani natječaji za stipendije

16.09.2020.

U utorak, 15.rujna 2020. godine održana je 36. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad u Društvenom domu Legrad. Sjednicu je vodila i otvorila predsjednica Snježana Kuzmić, a nazočno je bilo svih 9 vijećnica i vijećnika. Nakon usvajanja zapisnika s prethodnih sjednica, usvojen je dnevni red s jednom dopunom.

Nakon izlaganja gospodina Saše Grubačevića iz koprivničkog Komunalca usvojene su izmjene i dopune Odluke o načinju pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Legrad.

Pod drugom točkom Akutalni sat načelnik je nabrojio sva događanja i aktivnosti od posljednje sjednice. Istaknuo je Eu projekte koje su započeli, koji se provode i koji su prijavljeni. Naglasio je otvorenje jaslica kao najveće postignuće u proteklom razdoblju. Vijećnike je zanimala obnova dječjih igrališta i zapuštena građevinska zemljišta.

Pod slijedećom točkom jednoglasno bez rasprave su usvojeni su Zaključci o radu DV Dabrić i predškole.

Nakon toga usvojen je polugodšnji obračun Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu u kojem je vijećnicima pojašnjeno funkcioniranje u vrijeme korona krize i sustav vraćanja sredstava iz EU projekata. Najveći problem je što država ne vraća na vrijeme ugovorena sredstava iz EU fondova, te se općine zbog toga moraju kreditno zaduživati.

Pod petom točkom donijeta je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Na natječaj je pristiglo 24 ponude, 12 ponuda nije bilo pravovaljano, a od preostalih 12, sedam subjekata je dobilo u zakup poljoprivredno zemljište. S obzirom da nije sve zemljište dobilo zakupca, raspisat će se novi natječaj za preostalo zemljište.

Pod šestom točkom izmjenjana je Odluka o financiranju političkih stranaka prema naputku Ministarstva uprave.

Nakon toga promjenjeni su članovi odbora zbog smrti i promjene adrese vijećnika. Tako je nova članica Odbora za izbor i imenovanja Snježana Kuzmić, novi član Mandatne komsije Stjepan Kuruc, a novi član Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju je Davorin Hraščanec.

Pod osmom točka donijeta je Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture na području Općine Legrad javnim dobrom u općoj uporabi.

Pod točkom devet donijeta je Odluka o prodaju poljoprivrednog zemljišta u Herešinu u vlasništvu Općine Legrad i davanje u zakup zemljišta u gospodraskoj zoni Kutnjak tvrtki EEG Energy Gas za projekat izgradnje solarnih elektrana, plastenika i termoelektarne.

Pod slijedećom točkom raspisani su novi natječaji za kupnju kuća po 1 kn, redovna prodaja nekretnina, redovna prodaja zemljišta na Šoderici i redovni zakup nekretnina na području Općine Legrad.

Nakon toga raspisana su dva natječaja za stipendije: najprije za učenike srednjih škola,  a nakon toga i za studente.

Pod 11. točkom raspravljano je po prigovoru Vlaste Česi iz Koprivnice u vezi izrade II. Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Legrad. Načelnik je pojasnio stvari, te je utvrđeno da nikakvih kršenja zakona nije bilo. Ministarstvo graditeljstva i Koprivničko-križevačka županija nisu imali primjedbe na izradu planova,  plan je važeći više od godinu dana i po njemu se upravlja prostorom. Zadužen je općinski načelnik Ivan Sabolić da odgovori prema nadležnim i zainteresiranim stranama.

Pod 12. točkom djelomično je usvojen prijedlog Zorana Ivića, te će zpočeti procedura izmjena Odluke o uređenju prometa na području Općine Legrad, gdje bi se cesta na Trgu Svetog Trojstva (ispred ambulante) proglasila  jednosmjernom. Također, načelnik, zamjenica i vijećnici su u raspravi predložili da se promjene kućni brojevi i raspored ulica u Legradu.

Na predzadnjoj točci vijećnici su raspravaljali oko kupnje kuće Zorana Horvata ali ponuda nije prihvaćena već je prolongirana za slijedeće vijeće.

Na posljednoj točci pitanja i prijedlozi nije bilo rasprave.