Održana 34. sjednica Općinskog vijeća

17.11.2016.

U utorak, 15. studenog s početkom u 18 sati održana je 34. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Na dnevnom redu sjednice bilo je ukupno devet točaka.

Nakon usvajanja zapisnika sa 33. sjednice Općinskog vijeća i Aktualnog sata, otvarale su se molbe za dodjelu studentskih stipendija Općine Legrad za akademsku godinu 2016./2017., utvrđivala se Lista reda prvenstava, te se donijela Odluka o broju studenskih stipendija koje će Općina Legrad dodijeliti u akademskoj godini 2016./2017.

Razmatrali su se prijedlozi i donosile Odluke o izradi II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem, o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Općinskog Savjeta mladih Općine Legrad, te Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s izgubljenim životinjama na području Općine Legrad.

U petoj točki Dnevnog reda razmatrali su se i utvrđivali prijedlozi kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Varaždinu.

Tijekom sjednice odlučivalo se o priznavanju prava vlasništva Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije i Ministarstvu obrane za stanove u stambenoj zgradi u Legradu, Trg Svetog Trojstva 35A.