Održana 33. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad

26.05.2020.

U ponedjeljak, 25. svibnja 2020. godine u Društvenom domu Legrad održana je 33. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Sjednicu je otvorila predsjednica Općinskog vijeća Snježana Kuzmić, te je nakon prozivke usvojen zapisnik s prethodne sjednice. Sjednici je bilo prisutno 7 vijećnika, općinski načelnik, zamjenica, djelatnice općine i 3 predstavnika Građanske incijative Selnica Podravska.

Nakon toga usvojen je dnevni red s 12 točaka dnevnog reda.

Pod prvom točkom Aktualni sat načelnik je predstavio sve projekte od posljednje sjednice. Spomenuo je deratizaciju, odvoz glomaznog otpada, frezanje panjeva na Šoderici, predstavljanje čamca i pripreme za sezonu na Šoderici. Spomenuo je da je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU preko Programa razvoja lokalne zajednice dodijelilo Općini Legrad 80.000 kuna za rekonstrukciju Vatrogasnog doma u Legradu, a Zajedničko tehničko tajništvo programa Interreg Mađarska - Hrvatska odobrila je projekt Two rivers one goal II. Nadalje govorilo se o asfaltiranju ceste u Kutnjaku i Selnici Podravskoj i budućoj rekonstrukciji križanja. Na kraju je predstavljena priprema projekta za mjeru 8.5.2. i borba protiv koronavirusa. Vijećnik Alen Dedi postavio je pitanje oko nastavke obnove groblja u Selnici Podravskoj, na što mu je odgovoreno da će ista započeti slijedeći mjesec.

Pod drugom točkom predstavljeno je Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2019. godinu koje je na kraju prihvaćeno jednoglasno.

Nadalje jednoglasno je donijeta Odluka o preraspodjeli rezultata na području Općine Legrad za 2019. godinu.

Pod slijedećom točkom donijete su Odluke o dodjeli javnih priznanja koja će se dodijeliti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, koja će se zbog korona krize održati tek krajem srpnja.

Na petoj točci raspravljano je o Programu mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva na području Općine Legrad. U programu je predviđeno da se istima prodaje zemljište za 1 kn i da se investitore oslobađa od komunalnog doprinosa.

Nakon toga raspisan je natječaj za prodaju nekretnina po kojem će zemljišta moći kupovati mlade obitelji i investitori za 1 kn, kao i kupiti nekretnine po redovnoj cijeni.

Pod točkom 7. donijeta je odluka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u Gospodarskoj zoni Fizeš.

Pod osmom točkom na zamolbu koncesionara dimnjačarskih usluga isti je oslobođen trećine koncesije za prvu dio godine zbog nemogućnosti obavljanja djelatnosti prilikom korona krize.

Pod točkom 9. Građanska inicijativa Selnica Podravska predstavila je svoje protivljenje otvaranju eksploatacijskog polja Gornje grmlje, te su pod tom točkom donijeta tri zaključka:

  • odbija se zamolba koncesionara Bednja d.o.o. za korištenjem puta tako dugo dok isti ne otkupe sve čestice u eksploatacijskom polju, zbog potrebe ostalih vlasnika i korisnika zemljišta za korištenjem puta,
  • zadužuje se općinski načelnik da organizira sastanak između Građanske incijative Selnica Podravska i koncesionara Bednja d.o.o.,
  • zadužuje se općinski načelnik da organizira sastanak između Hrvatskih voda i Građanske incijative Selnica Podravska.

Pod točkom 10. raspravljalo se oko smjernica za izradu Urbanističkog plana uređenja Spomen izletišta Predrag Jurčec, te je dogovoreno da se na sastanak pozove općinski načelnik Općine Donje Dubrave kako bi predstavio projekt i dogovorile se predložene izmjene.

Na pretposljednjoj točci razmatrana je suglasnost Trgovačkog obrta POKI, te je izglasana suglasnost za korištenje javne površine, za prodaju kokica i postavljanje vodenog parka.

Na posljednjoj točci općinski načelnik izvijestio je prisutne vijećnike o zamolbi tvrkte AgroAn za prijenosom prava za zakup poljoprivrednog zemljišta koje su kupovinom tvrtke Sizim u stečajnom postupku. Zamolba će se proslijediti prema Ministarstvu poljoprivrede, koje je nadležno za takve slučajeve.