Održana 3. sjednica Općinskog vijeća

14.07.2021.

U ponedjeljak, 12. srpnja 2021. godine u vijećnici Općine Legrad održana je 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Sjednicu je otvorila i vodila predsjednica Snježana Kuzmić, a nakon utvrđivanja kvoruma i prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red.

Pod prvom točkom Aktualni sat načelnik je nabrojio sve aktivnosti koje su se dogodile o lokalnih izbora. Najvažnije što je istaknuo je dogovor oko izrade studije izvodljivosti za aglomeraciju Legrad, odustajanje od održavanja malograničnog prijelaza, sastanak s predstavnicima Argumentum Vitae u vezi gnojnice, službeni posjet Općini Stolac i pripreme za programe Europa za građane. Vijećnika Vedrana Bebeka, najviše je interesirao način odvoza gnojnice na zemljišta, te je predlagao da se održi javna rasprava s predstavnicima tvrtke koja posjeduje farmu na području općine i građanima. Nakon rasprave, dogovoreno je da će se održati tematska sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad na kojoj će se raspravljati o problemu odvoza gnojnice sa svim zainteresiranim stranama. Vijećnik Alen Dedi predložio je da komunalni redar češće obilazi odlagališta građevinskog otpada, kako bi svi koji tamo odlažu otpad isti odlagali prema dogovoru s prethodnih sjednica općinskog vijeća. Vijećnik Igor Horvat postavio je pitanje u vezi izgradnje optičkog kabla, a na što mu je odgovoreno da nema novosti od Božića.

Pod drugom točkom jednoglasno je donijeta Odluka o osnivanju savjetodavnih odbora na području Općine Legrad. Osnovati će se 7 savjetodavnih odbora i to za naselja Legrad, Kutnjak i Antolovec, Mali Otok, Veliki Otok, Zablatje, Selnica Podravska i Šoderica koji će zamijeniti funkcijski zamijeniti mjesne odbore.

Nakon toga jednoglasno je usvojen Pravilnik o izmjenama pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Legrad. U njemu je izmijenjeno slijedeće: uvedeno je stipendiranje postdiplomskih studija, promijenjeni su iznosi stipendija tako da deficitarna zanimanja dobivaju 550 kuna, a ostala 450 kn. Također, uvedeno je povjerenstvo za otvaranje pristiglih molbi, a nakon što je studentu jednom odobrena stipendija, njemu je ista osigurana do kraja studiranja uz uvjet da ostane redovni student.

Pod točkom četiri donijeta je Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt "Izgradnja nadstrešnice za tržnicu u Legradu". Projekt je namjerava prijaviti na mjeru 7.4. Ruralnog razvoja, a nova tržnica bi se gradila iza starog vatrogasnog spremišta.

Pod točkom pet raspisan je natječaj za osnivanje općinskog savjeta mladih Općine Legrad.

Nakon toga raspisan je natječaj za zakup katastarske čestice 240/1 k.o. Zablatje kako bi se ista stavila u funkciju.

Pod točkom 8. raspravljalo se o državnom poljoprivrednom zemljištu gdje je donijeta Odluka da će se po programu raspisati novi natječaj za sve čestice koje nemaju spor. Na slijedećem vijeću u rujnu raspisat će se novi natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta.

Nakon toga je donijeta ispravljena Odluka o upisu djece u DV Dabrić, gdje se otvorila mogućnost da se upišu sva djeca koja su prijavljena na natječaj za upis.

Pod zadnjom točkom pitanja i prijedlozi na temelju upita razjašnjen je natječaj o poticanju u turizmu, prema kojem se isti neće isplaćivati osoba koje nisu otkupile okućnicu i riješile imovinsko pravne odnose.

Slijedeća sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad biti će tematska i održati će se u tjednu između 26. i 30. srpnja.