Održana 28. sjednica Općinskog vijeća

22.02.2023.

U utorak, 21. veljače 2023. godine održana je 28. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad u Društveni domu Legrad, Sjednicu je vodio predsjednik Alen Dedi, a nazočilo njoj je svih 9 vijećnika i vijećnica, te odgajateljice, ravnateljica i predsjednica Upravnog vijeća DV Dabrić.

Najprije su usvojeni zapisnici s dvije prethodne sjednice, a nakon toga je usvojen dnevni red.

Pod prvom točkom općinski načelnik je opisao situaciju koja se odvija u Dječjem vrtiću nakon pristigle anonimne žalbe roditelja na rad dječjeg vrtića. Napomenuo je da su vrtiću pronađene greške u vođenju vrtića, te je naloženo da se one isprave. Raspravljalo se narušenoj atmosferi unutar vrtića, te su vijećnici napomenuli da vjeruju da se ona može popraviti. Naloženo je Upravnom vijeću da održi sjednicu, te donese zaključke i eventualne stegovne mjere. Nakon toga se raspravljalo o eventualnom funkcionalnom spajanju s drugim vrtićima u okolici zbog promjene zakona o predškolskom odgoju. Načelnik je predstavio sve financijske simulacije u tri modela: samostalni, priključenje susjednim vrtićima i priključenje privatnom vrtiću. Najisplativiji financijski model  je priključenje susjednim vrtićima, te je načelnik predložio da se ide prema tome modelu. Odgajateljice nisu zadovoljne tim modelom, zbog smanjenja plaća, a dio vijećnika smatra da se ukoliko se udružimo s drugim vrtićima da moramo nadoknaditi razliku sadašnje i plaće u drugom vrtiću. Nakon završetka rasprave dogovoreno je da će se dati vremena vijećnicima do razmisle i prikupe dodatne informacije do druge sjednice vijeća.

Pod drugom točkom Aktualni sat načelnik je govorio o svim aktivnostima koje su se dogodile od posljednje sjednice Općinskog vijeća, a među njima treba istaknuti: početak dva projekta iz programa Zaželi, sastanke s turističkim djelatnicima, početak bušenja geotermalnih bušotina, imovinsko-pravne stvari u izmjerama, imenovanje novog direktora Lekom Grada d.o.o., te problematiku oko asfaltiranja županijske ceste Selnica Podravska - Veliki Otok, proširenja škole u Selnici Podravskoj, projekta obnove kanala na Halaš Čardi i novosti oko suradnje s Općinom Ortilos.

Vijećnika Vedrana Bebeka, zanimalo je što je s most preko rijeke Drave, na što je odgovoreno, da se razgovaralo o tome na sastancima, te da imamo podršku mađarske Vlade i da je razgovarano s projektantima te planiramo raditi idejno rješenje.

Također Vedrana Bebeka je interesiralo što je s promjenama imena i trasa u ulica u Legradu, a vijećnik Ivan Gerendaj je naglasio da postoji veliki otpor ljudi u vezi toga. Načelnik je odgovorio da je Odbor za izbor i imenovanja zaprimio i otvorio sve prijedloge te je u izradi Odluka koja ide ponovno na odbor, a nakon toga na javnu raspravu, a što se tiče otpora, načelnik je svjestan da ljudi ne žele dodatnog posla, ali općina ne može uvijek voditi popularne poteze, već se moramo uskladiti s zakonskim propisima. Prije ili kasnije će nas neka institucija prisiliti da se uskladimo s normama. Vijećnica Kristina Turk spomenula je problem koji se pojavio da na jednoj vatrogasnoj vježbi, kada susjedna vatrogasna postrojba nije mogla pronaći mjesto požara zbog našeg sustava ulica, te da je na sreću to bilo samo u vježbi, a da se to isto može dogoditi u realnoj situaciji.

Vijećnik Igor Horvat, predložio je da se na nove autobusne stanice, osim natpisa Općina Legrad stavi i naziv mjesta u kojem se stanica nalazi, s čime se načelnik složio.

Pod točkom 3. raspisan je natječaj za predlaganje javnih priznanja Općine Legrad, a nakon toga natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Legrad.

Na petoj točci donijeta je Odluka o sufinanciranju projektne dokumentacije za gradnju kuća za mlade obitelji, pri čemu će se uzeti svi troškovi nastali za građevinske dozvole koje su postale pravomoćne nakon 1. siječnja 2023. godine.

Pod slijedećom točkom donijet je prijedlog za nove mrtvozornike na području Općine Legrad i prijedlog će se proslijediti prema Županijskoj skupštini, a nakon toga s 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM donijeta je Odluka o zamjeni nekretnina između Općine Legrad i Poslovni park Legrad, pri čemu će općina dobiti jezero u Fizešu, a tvrtka staro stovarilište šećerne repe.

Nakon toga usvojeni su slijedeći dokumenti:

  • Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja sustava zaštite od požara na području Općine Legrad za 2023. godinu,
  • Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg plana unaprjeđenja sustava zaštite od požara na području Općine Legrad za 2022. godinu,
  • Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine Legrad u 2022. godini,
  • Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2022. godinu,
  • Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada  na području Općine Legrad u 2022. godini,
  • Program potpora za poticanje razvoja turizma na području Općine Legrad za 2023. godinu,
  • Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za razdoblje 2023. - 2025. godina.

Na kraju date su suglasnosti za provedbu projekta Mala ljetna sportska škola i MuDra Ciklotura, a nakon toga je dogovoren prijedlog otkupa okućnice na čestici 374 k.o. Legrad.