Održana 25. sjednica Općinskog vijeća

15.07.2019.

U četvrtak, 11. srpnja 2019. godine održana je 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Nakon prozivke, utvrđeno je da sjednica ima kvorum jer je na njoj prisutno 9 vijećnika. Nakon toga predsjednica Općinskog vijeća čita predloženi dnevni red, koji se jednoglasno usvaja s 9 točka dnevnog reda.

Nakon toga prepušta riječ općinskom načelniku koji je nabrojio sve novosti od posljednje sjednice Općinskog vijeća. Započelo je Ljeto na Šoderici. Potpisan je novi sporazum za razvoj širokopojasnog interneta. Pripremamo prijavu za natječaj Aktivni u mirovini. Jedan od partnera je i KUD Zrin. Kroz dvije godine planira se provesti oko 70 aktivnosti. Kroz natječaj za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji 5 obitelji je dobilo potporu. Otvoreni su novi smještajni kapaciteti na Šoderici. Asfaltirana je cesta Selnica Podravska – Kutnjak. Lekom grad d.o.o. je kupio visokotlačni perač Karcher. Potpisan je ugovor za čamac za resu.

Pod točkom 2 donesen je Pravilnik o stipendiranju učenika srednjih škola s područja općine Legrad.

Pod točkom 3 donesen je Zaključak o usvajanju Operativnog plana opremanja vatrogasnih društava 2019. - 2022. godine.

Pod točkom 4 donesen je Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području općine Legrad za 2019. godinu.

Pod točkom 5 donesena je Odluka o izmjenama Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Legrad.

Pod točkom 6 donesena je Odluka o prodaji nekretnine po provedenom javnom natječaju za prodaju nekretnina (novih gradilišta) u vlasništvu Općine Legrad na području  TRC Šoderica. 

Pod točkom 7 donesena je Odluka o kupnji dvije nekretnine, jedna u Legradu, jedna u Selnici Podravskoj.

Pod točkom 8 donesena je Odluka za sufinanciranje boravka djeteta u jasličkoj skupinu, ali nije usvojena Odluka za sufinanciranje boravka djeteta u vrtićkoj skupini u dobi od 3 do 7 godina starosti djece iz razloga što zamolba za upis i DV Dabrić nije niti poslana.

Pod točkom 9 načelnik poziva na na malogranični prijelaz Legrad - Ortilos koji će se održati 28.07. od 8 do 20 sati.

Sjednica je zaključena u 21:15 sati.