Održana 25. sjednica Općinskog vijeća

19.12.2022.

U petak, 16.prosinca 2022. godine održana je 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad, na kojoj usvojen Proračun za 2023. godinu, ali i brojne druge odluke po kojima će se raditi od 1. siječnja 2023. godine. Među njima valja istaknuti Odluku o sufinanciranju medicinski potpomognute oplodnje, čime je Općina Legrad postala prva JLS u Koprivničko-križevačkoj županiji koja je uvela takvu demografsku i socijalnu mjeru.

Na početku sjednice predsjednik Alen Dedi pozdravio je sve prisutne te utvrdio da je sjednici nazočno 7 vijećnika. Nakon toga usvojena su tri zapisnika s prethodnih sjednica, te izglasan dnevni red s 18 točaka.

Pod prvom točkom Aktualni sat načelnik je pobrojio 20-ak aktivnosti koje su se odvijale od posljednje sjednice, te najavio projekte koji će se prijavljivati na EU fondove.

Nakon toga izglasana je suglasnost na novi Statut Dječjeg vrtića Dabrić zbog izmjena Zakona o predškolskom odgoju i Proračun Općine Legrad za 2023. godinu.

Odluka o odabiru zakupaca državnog poljoprivrednog zemljišta je prolongirana na slijedeću sjednicu, zbog jednog dokumenta koji omaškom nisu potpisali svi članovi povjerenstva.

Nakon toga usvojene su slijedeće Odluke:

 • Izmjene i dopune Odluke o naknadama članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Legrad,
 • Odluka o potpori za nabavku opreme za djecu na području Općine Legrad,
 • Odluka o sufinanciranju troškova medicinski potpomognute oplodnje,
 • Odluka o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje naknade za grobna mjesta te utvrđivanja cijena usluga na grobljima na području Općine Legrad,
 • Odluka o zabrani građenja građevina i i izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2023. godinu na području Općine Legrad,
 • Pravilnik o načinu otkupa dodatnog zemljišta za proširenje okućnica na Šoderici,
 • Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Legrad od 2023. do 2025. godine,
 • Odluka o usvajanju izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Legrad za 2021.godinu,
 • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad u 2022. godini,
 • Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad za 2023. godinu s trogodišnjim financijskim učincima,
 • Odluka o isplati božićnice umirovljenicima i osobama bez prihoda za 2022. godinu s prebivalištem na području Općine Legrad.

Nakon toga odgovoreno je na pisma Odvjetničkog ureda Horvat, Zebec i Bajsić Bogović, roditelja Područne škole Selnica Podravska, te o slanju dopisa vlasnicima trgovina za smanjenje radnog vremena trgovina nedjeljom.