ODRŽANA 24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

28.05.2019.

U ponedjeljak, 27. svibnja 2019. godine održana je 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Nakon prozivke, utvrđeno je da sjednica ima kvorum jer je na njoj prisutno 9 vijećnika. Nakon toga predsjednica Općinskog vijeća čita predloženi dnevni red, koji se jednoglasno usvaja s 8 točka dnevnog reda.

 

Nakon toga prepušta riječ općinskom načelniku koji je nabrojio sve novosti od posljednje sjednice Općinskog vijeća, a među njima valja istaknuti nabavku električnog bicikla za potrebe općine, nabavu traktora, malčera, kosilice i čamca za košnju rese za komunalnu tvrtku Lekom Grad te zapošljavanje radnika na zelenim površinama. Spomenuti su potpisani ugovor za zamjenu javne rasvjete,  ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU oko izgradnje parkirališta s punionicom za električne automobile, te ugovor s ŽUC-om za asfaltiranje ceste Selnica Podravska – Kutnjak u dužini od 1,4 kilometara.

Vijećnik Stjepan Kuruc predložio je da se napiše protestno pismo zbog ispadanja iz projekta Aglomeracija Koprivnica, dok su se vijećnik Zdravko Međimorec i zamjenica načelnika Kristina Turk osvrnuo na loše stanje ceste Selnica – Kutnjak, a vijećnik Alen Dedi upozorio je na loše održavanu hidrantsku mrežu i slomljeni hidrant na izlazu iz Antolovca.

 

Pod drugom točkom donijeta je odluka o dodjeli javnih priznanja povodom dana Općine Legrad. Tako će javna priznanja Zlatnu plaketu Grb Općine Legrad  za kulturu dobiti Zdravka Švorc iz Selnice Podravske, a za gospodarstvo Julio Kuruc iz Koprivnice. Zahvalnicu Općine Legrad za promociju dobiti će Nada Tručić iz Selnice Podravske.

 

Pod trećom točkom na temelju upita i prijedloga Osnovne škole Legrad raspravljalo se o uvođenju stipendija za učenike srednjih škola. Općinsko vijeće složilo se s prijedlogom, te dalo zadatak Jedinstvenom upravnom odjelu da napravi prijedlog pravilnika a isti će se usvojiti na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

 

Nakon toga uslijedilo je potvrđivanje odluke Upravnog vijeća DVDabrić upisa djece u pedagošku godinu 2019./2020. Primljeno je 9 djece, dok je 3 djece ostalo neupisano.

 

Pod točkom 5. donijeta je Odluka o povjeravanju poslova održavanja čistoće javnih površina općinskoj komunalnoj tvrtci Lekom Grad.

 

Nakon toga donijeta je Odluka o osnivanju vijeća za prevenciju zajedno s općinama Đelekovec, Drnje, Peteranec i Hlebine. Kao predstavnik iz redova Općinskog vijeća izabran je Stjepan Kuruc.

 

Na pretposljednjoj točci donijeta je Odluka za raspisivanje novog natječaja za prodaju nekretnina – novih gradilišta na Šoderici.

 

Na posljednjoj točci donijeta je Odluka oko pomoći za stradavanje u požaru kućanstvu Vlade Živko iz Kutnjaka.

Sjednica je zaključena u 21.30 sati.