Održana 22. sjednica Općinskog vijeća

21.03.2019.

U ponedjeljak, 18. ožujka 2019. godine održana je 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Nakon otvaranja sjednice i prozivke, predsjednica vijeća Snježana Kuzmić utvrdila je da je na sjednici bilo prisutno 9 vijećnica i vijećnika.

Nakon dopune jednoglasno je usvojen dnevni red sjednice s 18 točaka.

Najprije je usvojen zapisnik s prethodne sjednice, a nakon toga općinski načelnik izvjestio je prisutne o novostima i aktivnostima od posljednje sjednice. Spomenuo je prodaju bivše policijske postaje na Šoderici, pripremi projekta za Interreg HUHR, obnovi dječjih igrališta u Legradu, Selnici i Zablatju, te obnovi krova zgrade sa stanovima. Nastavio je objašnjavati aktivnosti oko uređnja plaže i ribičke staze na Šoderici,  a nakon toga predstavio je program Zaposli pa pomozi po kojem je zaposleno 6 žena. Nabrojio je ostale aktivnosti na EU projektima: Wifi4Eu, Eudoor i LIF. Predstavio je aktivnosti sa sastanka s županom i djelatnicima županije, a na kraju je sve pozvao na akciju Zelena čistka koja će se održati u subotu, 30. ožujka.

Pod trećom točkom predstavljen je rebalans Proračuna za 2019. godinu. Doći će do povećanja prihoda za oko 700.000 kuna i povećanja rashoda za oko 1.100.000 kuna, a razlika će se pokrivati iz viškova ostavarenih prijašnjih godina. Rebalans Proračuna je jednoglasno usvojen.

Nakon toga na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Dabrić, izvršeno je imenovanje ravnateljice vrtića. Na novi mandat jednoglasno izabrana je dosadašnja ravnateljica Ivana Oreški.

Pod točkom 5 donijete su izmjene Programa za stambeno zbrinjavanje mladih parova kako bi se istima olakšala kupovina zemljišta u vlasništvu Općine Legrad po povlaštenoj cijeni od 1 kn.

Nakon toga jednoglasno je usvojena Odluka o poticanju uređenja nekretnina, gdje će se za rušenje starih objekata moći dobiti do 85 posto troškova, a najviše do 5000 kuna. Slijedio je odabir koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova, gdje je ponovno odabrana tvrtka MLD - usluge iz Koprivnice kao jedini ponuđač.

Na slijedeće tri točke komunalna redarka predstavila je izvješća o gospodarenju otpadom, a ista su usvojena jednoglasno.

Pod točkom 11. jednoglasno je usvojeno Izvješće načelnika za razdoblje lipanj - prosinac 2018. godine.

Nakon toga, 12. i 13. točka bavile su se Izvješćima o utrošku sredstava od upravljanja državnim poljoprivrednim zemljištem.

Slijedeća, 14. točka, raspisala je natječaj za javna priznanja koja će se dodijeliti povodom svečane sjednice Općinskog vijeća 14.lipnja, a sve povodom proslave Dana općine i otvorenja projekta Legrad International Forum.

Otvoren je još jedan javni poziv i to za izbor članova u Savjet mladih Općine Legrad.

Na 16. točci dogovoreno su promjene oko zakupa i natječaja za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Legrad.

Na pretposljednjoj točci dnevnog reda Općinsko vijeće je izmjenilo i dopunilo Odluku o privremenom i povremenom korištenju prostora u vlasništvu Općine Legrad.

Pod točkom razno, prihvaćena je zamolba za oslobođenje plaćanja poreza na kuće za odmor zbog trajnog naseljenja na područje općine, a odbijena je zamolba za davanje popusta na otkup okućnice na Šoderici.