Održana 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad

29.01.2019.

U ponedjeljak, 28. siječnja 2019. godine s početkom u 17:00 sati u Vijećnici Općine Legrad održana je 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad.

Na početku je usvojen dnevni red.

Pod prvom točkom usvojen je Zapisnik s 18. sjednice Općinskog vijeća od 31.11.2018. godine, Zapisnik s 19. sjednice od 17.12.2018. godine i 20. sjednice od 31.12.2018. godine.

Pod aktualni sat načelnik je predstavio sve aktivnosti koje su se održale od posljednje sjednice Općinskog vijeća. Vijećnik Ivan Šivak je postavio pitanja u vezi Šoderice, a vijećnik Alen Dedi o ilegalnim odlagalištima otpada. Nakon toga donesena je odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Legrad.  Vijećnik  Igor Horvat je imao upit u vezi legalizacije Vatrogasnog doma i rekonstrukcije kipa u Velikom Otoku.

Nakon toga donesene su Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Legrad, Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Legrad i Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Legrad.

Pod točkom 7. donesena je Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

Nakon toga donesen je Program potpora u poljoprivredi na području Općine Legrad.

Pod točkom 9. donesena je Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Legrad.

Nakon toga donesena je Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Legrad i Odluka o sklapanju Aneks Ugovora o zakupu za zakupce kojima su ugovori o zakupu istekli - do skidanja usjeva.

Pod pitanja i prijedlozi nije usvojena ponuda kupnje vlasničkog udjela Općine Drnje, ali se dala dozvola za prodaju trećoj osobi, ali je usvojena prodaja ogrjevnoga drva koje će DVD Veliki Otok rušiti.