Održana 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad

28.09.2022.

U utorak, 27. rujna 2022. godine u Društvenom domu Legrad održana je 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Sjednici je bilo prisutno 8 vijećnica i vijećnika, pročelnica, referentica za računovodstvene poslove, ravnateljica Dječjeg vrtića Dabrić i općinski načelnik. Nakon prozivke usvojeni su zapisnici s 19. i 20. sjednice Općinskog vijeća i dnevni red.

Pod prvom točkom jednoglasno je usvojeno rješenje o razrješenju predsjednice Općinskog vijeća Snježane Kuzmić, zbog stavljanja mandata općinske vijećnice u mirovanje. Nakon toga pristupilo se izboru novog predsjednika vijeća, te je za istoga predložen Alen Dedi iz Selnice Podravske, te je s 6 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA izbran za predsjednika Općinskog vijeća Općine Legrad. S obzirom da je Alen Dedi do sada obnašao dužnost potpredsjednika vijeća, isti je razriješen dužnosti, a za novu potpredsjednicu je izabrana Alenka Černeli s 5 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA.

Nakon toga općinski načelnik Ivan Sabolić podnio je izvješće o radu za prvih šest mjeseci 2022. godine, a izvješće je jednoglasno usvojeno.

Pod trećom točke ravnateljica Ivana Oreški predstavila je izvješće o radu Dječjeg vrtića u prošloj pedagoškoj godini i izvješće o radu predškole, a nakon rasprave oba izvješća su jednoglasno usvojena.

Nakon toga jednoglasno su usvojena nova mjerila za financiranje predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Legrad.

Pod točkom pet, jednoglasno je usvojen Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2022. godinu, a nakon toga Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Legrad za 2021.godinu.

Na slijedećoj točci predstavljeno je izvješće trgovačkog društva Lekom Grad d.o.o. za 2021. godinu.

Pod osmom točkom jednoglasno su usvojene dvije ponude za kupnju kuća i zemljišta po Programu stambenog zbrinjavanja mladih osoba, a nakon toga raspisan je novi natječaj za prodaju preostalih nekretnina.

Pod desetom točkom raspisan je natječaj za studentske i učeničke stipendije, te je imenovano povjerenstvo.

Nakon toga donijeta je Odluka o osnivanju prava služnosti Slogi podravskoj trgovini d.o.o. na Šoderici za obnovu Plavog labuda, ali uz prethodnu plaćanje obaveza  prema Proračunu Općine Legrad.

Nakon duge rasprave donijeta je Odluka o davanju suglasnosti na raspisivanje natječaja za predlaganje novih imena ulica u Legradu. Iz postojećih 5 ulica napravila bi se 31 dionica cesta, kako bi se uskladili s zakonom.

Nakon toga raspravljalo je o dopisu Marijana Boroša za kupnju poljoprivrednog zemljišta, te je odlučeno da će se predmetna čestica staviti druge godine u Plan raspolaganja imovinom za prodaju te ponuditi na prodaju.

Na pretposljednjoj točci donijeti su Opći uvjeti isporuke usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Općine Legrad.

Pod posljednjom točkom, Vedran Bebek spomenuo je problematiku prodaje kuće u Malom Otoku, a općinski načelnik obavijestio je sve vijećnike da će se uskoro početi prikupljati prijedlozi za Proračun Općine Legrad za 2023. godinu.