Održana 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad

25.06.2021.

Dana 23. lipnja 2021. godine održana je 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad u novom mandatu. Sjednicu je sazvala, otvorila i vodila predsjednica OV Snježana Kuzmić. Na početku usvojen je kvorum od 8 vijećnika. Nakon toga svečanu prisegu je položila vijećnica Alenka Čereneli, a zatim je usvojen zapisnik s prethodne Konstituirajuće sjednice OV.

Nakon toga usvojen je dnevni red sjednice s 7 glasova za i 1 protiv.

Na početku se započelo s izborom odbora Općinskog vijeća Općine Legrad, gdje su slijedeći odbori izabrani jednoglasno:

  • Odbor za gospodarstvo, razvoj općine i zaštitu okoliša,
  • Odbor za Proračun i financije,
  • Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju,
  • Odbor za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu,
  • Odbor za kulturu, sport, školski i predškolski odgoj,
  • Odbor za suradnju s vjerskim zajednicama i udrugama,

dok su Povjerenstvo za prirodne nepogode je usvojeno s 6 glasova za i 2 protiv, a Povjerenstvo za upravljanje imovinom s 7 glasova za i 1 suzdržanim.

Pod drugom točkom nakon rasprave usvojene su II. Izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu s 5 glasova za, 2 protiv i 1 suzdržanim.

Pod točkom 3. donijeta je Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Legrad s 5 glasova za, 2 protiv i 1 suzdržani.

Pod slijedećom točkom nakon rasprave izmijenjena je Odluka o zaduživanju općine s 5 glasova za, 2 protiv i 1 suzdržanim. Odluka je izmijenjena te će se Općina Legrad zadužiti za 4 milijuna kuna za provođenje kapitalnih i EU projekata na 5 godina, s mogućnošću prijevremene otplate.

Pod 5. točkom donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Legrad s 7 glasova za i 1 suzdržanim. Izmjena se odnosi na brisanje mjesnih odbora po uzoru na ostale općine i uvođenje Savjetodavnih odbora.

Nakon toga provedena je rasprava o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Legrad, a nakon provedenog glasovanja prijedlog nije skupio natpolovičnu većinu glasova (4 glasova za, 3 protiv i 1 suzdržan).

Pod točkom 7. donijeta je Odluka o naknadama za sjednice Općinskog vijeća, koja je usvojena jednoglasno, ali uz prijedlog vijećnika Ivana Gerendaja, da će se vijećnici odreći naknada u korist projekata vezanih za djecu.

Pod točkom 8. zbog izmjena i dopuna Zakona o lokalnim izborima jednoglasno je izmijenjena je Odluka o plaći općinskog načelnika pri čemu je usvojen koeficijent za obračun plaće načelnika od 3,20.

Nakon toga jednoglasno je izmijenjena Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenicima, pri čemu je promijenjeno radno mjesto jedne od djelatnica na Referenta za provođenje EU projekata.

Pod točkom 10. donijeta je Odluka o upisu djece u DV Dabrić Legrad, a na prijedlog općinskog načelnika otvorit će se 3 skupina kako bi sva djeca (ukupno njih 44) mogla pohađati matični vrtić. Time će se troškovi vrtića povećati za 340.000 kuna. Dogovoreno je da će se rebalansom Proračuna pronaći 80.000 kuna za funkcioniranje vrtića.

Pod točkom 11. jednoglasno su donijete odluke o prodaji nekoliko zemljišta (dva u Legradu i 1 gradlište na Šoderici), te jedna kuća po Programu stambenog zbrinjavanja mladih osoba.

Pod točkom 12. jednoglasno je raspisan novi natječaj za prodaju nekretnina, a nakon toga s 6 glasova za, 1 protiv i 1 suzdržanim zadužen je općinski načelnik za pregovore o kupnji nekretnine u Kutnjaku prema dopisu Marijana Horvata.

Nakon toga donijeta je odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu prava građenja na čestici geotermalne bušotine u Antolovcu. Početna cijena biti će 1800 kn po hektaru.

Pod točkom 14. jednoglasno je donijeta Odluka o sufinanciranju radnih materijala za učenike osnovnih škola.

Na posljednjoj točci pitanja i prijedlozi vijećnik Alen Dedi predložio je da se  uputi dopis Hrvatskim cestama s problematikom križanja na državnoj cesti između Donje Dubrave i Velikog Otoka. Stjepan Šalamon istaknuo je da u Legradu više nemamo kupališta, te predložio da se isto napravi na novom ušću. Načelnik je odgovorio da se ništa nije moguće raditi bez papirologije, jer se radi o zaštićenom području te da ćemo odmah dobiti prijave. Vijećnika Vedrana Bebeka zabrinjava odvoz gnojnice na polja s obližnjih farmi na što mu je odgovoreno da je komunalna redarka upoznata s problemom te da radi na tome, a ukoliko neće biti dogovora da će se pozvati Državni inspektorat.