Održana 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad

02.06.2022.

U utorak, 31.svibnja 2022. godine u Društvenom domu Legrad održana je 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Sjednicu je sazvala, vodila i otvorila predsjednica Općinskog vijeća Snježana Kuzmić. Sjednici je prisustvovalo 7 vijećnica i vijećnika, djelatnice Općine Legrad, ravnateljica Dječjeg vrtića Dabrić, 4 mještana Šoderice i općinski načelnik. Na početku sjednice usvojen je zapisnik s prethodne sjednice i dnevni red od 19 točaka.

Na prvoj točci Aktualni sat, općinski načelnik pojasnio je sve događaje koji su odvijali u posljednja dva mjeseca od posljednje sjednice općinskog vijeća. Među njima valja istaknuti  5 prijava projekata na razne natječaje (Wc na Šoderici, javna rasvjeta Kutnjak Antolovec, Sportski park Rupina Zablatje, vrtić i dva projekta Zaželi), zatim potpis ugovora za obnovu ceste Veliki Otok - Selnica Podravska, stanje oko prirodne nepogode, sastanak za aglomeraciju i širokopojasni internet, potpis ugovora za katastarsku izmjeru k.o. Veliki Otok te manifestacije koje su pripremljene. Vijećnik Alen Dedi napomenuo je kako se ne slaže se s dinamikom izrade dokumentacije za kanalizaciju u kojoj bi prva faza bila naselja Zablatje, Mali Otok i Legrad, na što je načelnik odgovorio da je to jedina mogućnost prema kojoj bi uopće kanalizacija došla u općinu Legrad, a nakon toga bi se mogla širiti dalje. EU fondovi su tako postavljeni i mi na njih ne možemo utjecati, već se možemo samo prilagoditi. Vijećnik Vedran Bebek pitao da li će se uređivati plaža Halaš Čarda, na što je načelnik odgovorio da se ne želi staviti u neugodnu situaciju, te bilo što raditi na državnoj imovini, a nakon toga će ga "dežurni dušobrižnik" prijaviti i onda ćemo se morati baviti inspekcijama. Tako da će općina pokositi ono što je dogovoreno već godina, a veće zahvate nećemo raditi. Ravnateljica Ivana Oreški izrazila je svoje nezadovoljstvo radom vrtića u kolovozu, jer će teško prilagoditi rad vrtića, godišnje odmore i generalno čišćenje. Dogovoreno je da će vrtić raditi zadnja dva tjedna dok će generalno čišćenje biti od 29. do 31. kolovoza. Mještani Šoderice izrazili su svoje nezadovoljstvo navozom materijala na granične čestice Legrada i Drnja, te su upozorili da se na novim spremnicima slegnula zemlja poslije kiše i da su tamo sad rupe.

Nakon toga jednoglasno je donijeta je suglasnost na Odluku o upisu djece u DV Dabrić u pedagoškoj godini 2022/23. Ukupno je upisano 6 djece u vrtić i 6 u jaslice, dok je dvoje djece iz Općine Đelekovec ostalo neupisano, a jedna prijava je odbačena zbog ne ispunjavanja uvjeta.

Pod slijedećom točkom jednoglasno je usvojeno Financijsko izvješće DV Dabrić za 2021. godinu.

Nakon toga jednoglasno je usvojeno Financijsko izvješće Općine Legrad za 2021. godinu.

Nakon toga donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Općine Legrad, zbog dopisa Ministarstva uprave oko nespojivosti koeficijenta domara i komunalnog radnika.

Na šestoj točci jednoglasno je raspisan natječaj za davanje u najam stambenih prostora (stan u školskoj zgradi), a na slijedećoj usvojena je Odluka o suglasnosti za provedbu projekata "Izgradnja sanitarnog čvora na Šoderici."

Nadalje donijete su Odluke o dodjeli javnih priznanja koje će se uručiti na svečanoj sjednici povodom Dana Općine Legrad 10.lipnja 2022. godine. Nagrađeni su Zahvalnicom Općine Legrad: Stjepan Toplek u području sporta, Alen Dedi u području vatrogastva, Mario Horvat u području kulturnog stvaralaštva, a Zlatnom plaketom nagrađen je Berislav Janeković u području umjetnosti.

Pod točkom 9. donijeta je Odluka o prodaji nekretnina po provedenom natječaju, čime su prodana 4 nova gradilišta na Šoderici.

Pod točkom 10. donijeta je Odluka o raspisivanju novog natječaja za prodaju nekretnina.

Nakon toga s 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN donijeta je Odluka o podršci odluci Školskog odbora pri OŠ Legrad o imenovanju sportske školske dvorane imenom "Nikola Putnik."

Na slijedećoj točci s 4 glasova ZA i 3 PROTIV raspisan je novi natječaj za zakup/pravo građenja/koncesiju  dijela zemljišta u Gospodarskoj zoni Kutnjak.

Nakon toga pročitalo se Izvješće o radu GKP Komunalac Koprivnica, te je za 5 glasova ZA i 2 SUZDRŽAN donijeta Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Legrad.

Na slijedećim točkama odbijeni su zahtjevi HEP ODS i Đine Cveka.

Pod točkom 17. raspravljalo se o Inicijativi Šoderica naselje i mjesni odbor gdje je odlučeno da treba dopuniti zahtjev točnim podacima granica budućeg naselja, nazivima ulica, te uskladiti zahtjev s prostorno planskom dokumentacijom.

Pod točkom 18. odbijen je zahtjev Ronilačkog kluba Šoderica, radi poklanjanja zemljišta.

Na kraju, pod pitanja i prijedlozi, na prijedlog mještana Šoderice, dogovorena je tematska sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad

s temom Šoderica koja će se održati 1. srpnja. Na prijedlog Povjerenstva za prirodne nepogode, donijet je prijedlog da se za 50 posto umanji zakupnina općinskim poljoprivrednih zemljišta na kojima je šteta veća od 70 posto.