Održana 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad

31.03.2022.

U srijedu, 30. ožujka 2022. godine s početkom u 19,00 sati u Društvenom domu Legrad održana je 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Sjednicu je sazvala, otvorila i vodila Predsjednica Snježana Kuzmić, a sjednici je na prozivki bilo prisutno 6 vijećnika, dok se jedan vijećnik priključio naknadno tokom prve točke.

Najprije su usvojeni zapisnik s prethodne sjednice i dnevni red od 11 točaka.

Pod prvom točkom, općinski načelnik nabrojao je sve aktivnosti koje su se dogodile od posljednje sjednice i to:

  • otvorena gradilišta u Malom Otoku i Gradišću u Legradu, te najavio početak izgradnje teniskog i odbojkaškog igrališta u Fizešu poslije Uskrsa,
  • sudjelovanje na demografskoj konferenciji i potpisu ugovora sa Središnjem državnim uredom,
  • pozvao je vijećnike na promociju poziva za upis zainteresiranih za davanje smještaja izbjeglicama iz Ukrajine, te poziv Centra za socijalnu skrb za promociju udomiteljstva.

Pod drugom točkom nakon provedene rasprave i malih izmjena donijeta je Odluka o raspisivanju javnog poziva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, s 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.

Pod slijedećom točkom donijeta je Odluka o objavi javnog poziva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta.

Nakon toga raspisan je Javni poziv za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Legrad.

Pod petom točkom usvojen je Program potpora za poticanje razvoja turizma na području Općine Legrad.

Nakon toga usvojene su dvije komunalne odluke: Odluka o načinu i uvjetima držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s izgubljenim i napuštenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Legrad i Odluka o komunalnom redu na području Općine Legrad.

Nakon toga povedena je rasprava o radu DV Dabrić u kolovozu, gdje je odlučeno da će kolektivni godišnji odmor djelatnika biti prva dva tjedna u kolovozu, a druga dva tjedna raditi će prema provedenoj anketi u spojenoj skupini.

Pod devetom točkom raspravljano je inicijativi Claudie i Zorana Ivića, oko košnji zelenih površina samo dva puta godišnje i sadnje na njima divljega cvijeća radi zaštite insekata. Vijećnik Vedran Bebek u načelu podržao je incijativu, te predložio da se uvede zabrana upotrebe pesticida na bazi glifosfata, na što je općinski vijećnik Alen Dedi odgovorio da će generalna upotreba glifosfata biti zabranjena od slijedeće godine temeljem uredbe Europske komisije. Vijećnik Stjepan Šalamon i predsjendica Općinskog vijeća u svojim raspravama istaknuli su da naše zelene površine moraju biti čiste i uredne, a da se predloženo može raditi van naselja. Općinski načelnik predložio je da se uputi dopis predlagatelju, da Općina Legrad mora uređivati i kositi svoje zelene površine sukladno komunalnom redu, a da livade poljskog cvijeća mogu sijati na poljoprivrednim površinama, a na isto Općina Legrad ne može utjecati.

Pod slijedećom točkom raspravljalo se o dopunama i izmjenama proslave Dana Općine Legrad.

Pod posljednjom točkom pitanja i prijedlozi donijeta je Odluka o prihvaćanju Odluke o pristupanju Općine Peteranec GKP Komunalac i zajedničkom gospodarenju otpadom.