Održana 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad

01.02.2022.

U ponedjeljak, 31. siječnja 2022. godine s početkom u 17,00 sati u Društvenom domu Legrad održana je 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Sjednicu je otvorio i vodio potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Legrad Alen Dedi. Nakon prozivke utvrđen je kvorum od 6 vijećnika. Utvrđeni su zapisnici s prethodnih sjednica i usvojen dnevni red od 13 točaka.

Pod prvom točkom Aktualni sat načelnik je nabrojio sve novosti i događaje koji su se odvijali u posljednjih mjesec dana od posljednje sjednice Općinskog vijeća. Među njima valja istaknuti: provedene javne nabave za sanaciju ilegalnog odlagališta u Gradišću, izgradnju teniskog i odbojkaškog igrališta u Legradu te izgradnje ograde oko igrališta u Zablatju. Načelnik se osvrnuo na popis stanovništva, novosti oko projekta u Kutnjaku i Selnici Podravskoj, te poslanim upitnicima za komunalnu naknadu. Također, spomenuo je promjene prostornog plana , nabavu transparentora i početka natječaja za udruge.

Vijećnika Vedrana Bebeka zanimale su novosti oko projekta obnove mrtvačnice u Malom Otoku, na što mu je rečeno da je završetak projekta planiran s 1. svibnja 2022. godine. Vijećnika Alena Dedija spomenuo je problem oko zapuštenog zemljišta na Šoderici, na što mu je odgovoreno da će se za isto kontaktirati Hrvatske šume, vlasnik zemljišta i raspitivao se o novostima oko projekta šljunčare.

Nakon toga jednoglasno su usvojeni slijedeći dokumenti:

  • Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Legrad za 2022. godinu,
  • Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Legrad za 2021. godinu,
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovno godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskog vijeću Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Pod točkom 5 s 5 glasova ZA i 1 PROTIV donijeta je Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Legrad.

Pod točkom 6 jednoglasno je usvojena Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Legrad.

Pod 7. točkom izbrano je povjerenstvo za javna priznanja u čiji su sastav ušli Kristina Turk - predsjednica, te Vedran Bebek i Igor Horvat za članove, a pod 8. točkom raspisan je Javni poziv za davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja.

Pod točkama 9 i 10 usvojene su dvije odluke o prodaji građevinskog zemljišta na Šoderici po provedenim javnim pozivima.

Pod 11. točkom donijete su izmjene Programa stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, pri čemu izmijenjeno bodovanje i otvorena je mogućnost prijevremenog zatvaranja natječaja, ako se pojavi više prijava od osiguranih sredstava u Proračunu.

Pod 12. točkom raspisan je novi natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Legrad.

Pod točkom 13 Pitanja i prijedlozi vijećnik Alen Dedi požalio se na nedostatak dimnjačara, na što je dogovoreno da će se poslati upozorenje trenutnom koncesionaru, a dalje će se tražiti rješenje u okviru komunalnog poduzeća Lekom Grad.