Održana 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad

07.06.2018.

Dana 06.lipnja 2018. godine održana je 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Na sjednici je prisustvovalo 10 vijećnika.

Predsjednica vijeća je otvorila sjednicu i dala dnevni red na usvajanje, jednoglasno je usvojen. Nakon toga je usvojen zapisnik s 11. sjednice.

U 2.točki dnevnog reda predsjednica je dala riječ predsjedniku odbora za gospodarstvo kako bi obrazložio program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad. Odlučeno je da će se čestice koje se ne koriste, nakon odobrenja programa dati u zakup putem javnog natječaja. Svaki poljoprivrednik moći će dobiti najviše 20 hektari zemljišta nakon stupanja zakona na snagu, jednoglasno je usvojeno.

U 3. točki jednoglasno je usvojena procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Legrad.

Nakon toga u 4. točki razmatrana je ponuda tvrtke CHEF.doo iz Koprivnice, vlasnika Ericha Glavice za kupnju Legrađanke, te je odlučeno da će se objekt prodati za 869.310,00 KN spomenutoj tvrtki.

U 5. točki donijeta je odluka o izmjeni imena tvrtke komunalnog poduzeća, te će se zvati Le Kom Grad, kako će se moći upisati u sudski registar.

Na pred posljednjoj  točki donijeta je odluka o raspodijeli viška prihoda iz prethodnih godina.

Pod točkom pitanja i prijedlozi usvojena je zamolba gospođe Višnjević vezano uz Šodericu. Izmijenjena je odluka o pružanju javnih usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada. Vijećnik Ivan Šivak je postavio za kraj nekoliko pitanja u vezi izgradnje plinske mreže na Šoderici i ostalih problema vezanih za Šodericu.