Održana 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad

18.05.2018.

U srijedu, 16. svibnja 2018. godine u Vijećnici Općine Legrad održana je 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Na sjednici je bilo prisutno svih 11 vijećnica i vijećnika.

Najprije su usvojeni zapisnici s prethodne dvije sjednice. Nakon toga je gosp. Jakopčić, ispred tvrtke Recider projekt prezentirao nacrt Programa raspolaganja državnim poljoprivrendim zemljištem.

Pod akutualnim satom, je općinski načelnik prezentirao sve važnije projekte i događaje od posljednje sjednice Općinskog vijeća. Istaknuo je dobivena sredstava iz mjere 7.1.1 za razvoj Stratgije poljoprivrede i sredstava Ministarstva regionalnog razvoja za izgradnju dječjeg igrališta.

Pod četvrtom točkom načelnik je prezentirao Izvješće o radu za razdoblje od srpnja do kraja 2017. godine. U kojem je nabrojio sve ostvarene i planirane projekte, kao i probleme s kojima se općina susreće.

Nakon toga usvojeno je Izvješće o izvršenju proračuna za 2017. godinu, gdje je istaknuto da općina nema kredita, ali je ostvarila višak od 448.856,00 kuna koje će uložiti u projekte kanalizacije i izmjere k.o. Kutnjak.

Pod šestom točkom usvojen je Rebalns Proračuna za 2018. godine gdje su prihodi povećani na 10.896.568,88  kuna, a rashodi na 11.826.208,86. Razlika će se pokrivati iz viška ostvarenog prethodnih godina.

Nakon te točke donijete su Izmjene i dopune Plana zaštite od požara (godišnje usklađivanje). Na kraju su dodjeljena javna prizanja i to: Jasni Kiš za kulturu, a Goranu i Darku Piškor za razvoj vatrogastva. Počasnim građaninom proglašen je akademik Dragutin Feletar.

Sve odluke donijete su jednoglasno.