Održana 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad

27.12.2021.

U srijedu, 22. prosinca 2021. godine održana je 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Sjednicu je sazvala predsjednica Općinskog vijeća Snježana Kuzmić, a zbog spriječenosti predsjednice sjednicu je vodio potpredsjednik Alen Dedi. Na sjednici je bilo prisutno 6 vijećnica i vijećnika, stručne službe, općinski načelnik i predstavnici Inicijative " Nedamo Selnicu Podravsku."

Nakon usvajanja zapisnika i dnevnog reda, općinski načelnik je pod prvom točkom aktualni sat pobrojio sve aktivnosti od posljednje sjednice među kojima valja spomenuti: isplatu božićnica umirovljenicima, stipendije za učenike srednjoškolce i studente, potpore mladim obiteljima, božićne poklone najmlađima, početak obnove mrtvačnice Mali Otok, dogovor oko novog autobusnog stajališta u Zablatju, tiskanju i podjeli Vozleka, novoj odluci o gospodarenju otpadom te početku pripreme dokumentacije za proširenje dječjeg vrtića Dabrić.

Pod drugom točkom jednoglasno je usvojen rebalans Proračuna Općine Legrad za 2021. godinu s programima.

Pod trećom točkom jednoglasno su donijeta tri Programa vezana uz Proračun Općine Legrad za 2022. godinu.

Pod točkom četiri jednoglasno je usvojena Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Legrad.

Nakon toga jednoglasno je usvojen Program zaštite divljači na području Općine Legrad za razdoblje 2021. - 2031.

Pod točkom 6. dopunjen je Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Općine Legrad pri čemu je detaljno razjašnjen eventualni  povrat stipendije u slučaju ne završetka fakulteta.

Na sedmoj točci raspravljao se oko drugog mišljenja odvjetnika oko slučaja Eksploatacijskog polja Gornje grmlje. Inicijativa "Nedamo Selnicu Podravsku" protivila se davanju suglasnosti na Glavni projekt rekonstrukcije pristupnog puta prema eksploatacijskom polju, te su iskazali svoje negodovanje prema mišljenju odvjetnika. Nakon burne rasprave, odlučeno je da će se o navedenoj odluci glasati na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća, kada bude prisutno 6 vijećnika.

Pod pretposljednjom točkom odobrena je prodaja čestice 265/1 k.o. Veliki Otok tvrtki Terra Energy Generation Company kao jedinom ponuditelju po provedenom javnom natječaju.

Pod točkom pitanja i prijedlozi vijećnik Vedran Bebek izrazio je svoje negodovanje prema projektu izgradnje solarne i plinske elektrane u Gospodarskoj zoni Kutnjak. Vijećnicu Kristinu Turk zanimali su detalji geotermalnog projekta Lunjkovec - Kutnjak, te detalji vezani uz koncesiju tvrtke Bukotermal.