Održan Odbor za suradnju s vjerskim zajednicama i udrugama građana

02.03.2017.

U petak, 24.veljače 2017. godine održana je 3. sjednica Odbora za suradnju s vjerskim zajednicama i udrugama građana Općine Legrad. Tema sastanka bila je raspodjela sredstava za programe/projekte udruga, a sve prema natječaju koji je raspisala Općina Legrad.

S odabranim korisnicima sredstava u ožujku će biti potpisani ugovori o financiranju prijavljenih projekata.

Odluka odbora možete vidjeti u prilogu:

Odluka o sufinanciranju programa projekta udruga 2017. godina - kultura

Odluka o sufinanciranju programa projekta udruga 2017. godina - manifestacija

Odluka o sufinanciranju programa projekta udruga 2017. godina - mladi

Odluka o sufinanciranju programa projekta udruga 2017. godina - sport i rekreacija

Odluka o sufinanciranju programa projekta udruga 2017. godina - zaštita okoliša

Odluka o sufinanciranju programa projekta udruga 2017. godina - energetska učinkovitost

Odluka o sufinanciranju programa projekta udruga 2017. godina - kapitalna ulaganja