Odluka o upisu djece u dječji vrtić “Dabrić” – 2022./2023.

03.06.2022.

Poštovani,

niže u tekstu objavljene su odluke o upisu djece u dječji vrtić "Dabrić".

Na temelju članka 52. stavka 1. točke 4. Statuta Dječjeg vrtića „Dabrić“, KLASA: 601-01/14-01/01, URBROJ: 2137-86-14-27 od 12. svibnja 2014. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ”Dabrić” Legrad na 4. sjednici održanoj 16. svibnja 2022. Godine, uz Suglasnost Općinskog vijeća Općine Legrad, KLASA: 601-01/22-01/01, URBROJ: 2137-10-01-1 od 31. Svibnja 2022. godine, donijelo je

 

ODLUKU O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ

u pedagoškoj godini 2022./2023.

 

Članak 1.

 

Na temelju postupka natječaja za upis djece u Dječji vrtić za pedagošku godinu 2022./2023., Upravno vijeće Dječjeg vrtića na temelju Liste reda prvenstva za upis djece u redoviti 10-satni program vrtića – jaslička skupina, upućenog od Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić za pedagošku godinu 2022./2023. redovito upisuje, od 1. rujna 2022. godine -  šestero djece na upražnjena mjesta.

 

Članak 2.

 

            U radnu pedagošku godinu 2022./2023., redovito se upisuju djeca:

 

 1. Šifra 13/2022 s ostvarena 24 boda,
 2. Šifra 1/2022 s ostvarena 22 boda,
 3. Šifra 2/2022 s ostvarenim 21 bodom,
 4. Šifra 3/2022 s ostvarenim 21 bodom,
 5. Šifra 5/2022 s ostvarenim 21 bodom,
 6. Šifra 14/2022 s ostvarenih 20 bodova.

           

Članak 3.

 

            Upisi u vrtić djece iz članka 2. ove Odluke i potpisivanje ugovora izvršit će se u razdoblju od 16. do 26. kolovoza 2022. godine, u prostorijama Dječjeg vrtića “Dabrić“ u Legradu, Trg Svetog Trojstva 45.

 

Članak 4.

 

            Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Dabrić i na internetskoj stranici Općine Legrad.

 

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA

 

KLASA: 601-04/22-01/01

URBROJ: 2137-86-02-22-4

Legrad,  16. svibnja 2021.                                                           

 

                                                                   PREDSJEDNICA:

                                                                                                                                                                                       Snježana Kuzmić v.r.

 

 

 

Na temelju članka 52. stavka 1. točke 4. Statuta Dječjeg vrtića „Dabrić“, KLASA: 601-01/14-01/01, URBROJ: 2137-86-14-27 od 12. svibnja 2014. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ”Dabrić” Legrad na 4. sjednici održanoj 16. svibnja 2022. godine uz Suglasnost Općinskog vijeća Općine Legrad, KLASA: 601-01/22-01/01, URBROJ: 2137-10-01-22-2 od 31. svibnja 2022. godine, donijelo je

 

ODLUKU O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ

u pedagoškoj godini 2022./2023.

 

 

Članak 1.

 

Na temelju postupka natječaja za upis djece u Dječji vrtić za pedagošku godinu 2022./2023., Upravno vijeće Dječjeg vrtića na temelju Liste reda prvenstva za upis djece u redoviti 10-satni program vrtića – mješovita skupina, upućenog od Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić za pedagošku godinu 2022./2023. redovito upisuje, od 1. rujna 2022. godine -  šestero djece na upražnjena mjesta.

 

Članak 2.

 

            U radnu pedagošku godinu 2022./2023., redovito se upisuju djeca:

 

 1. Šifra 11/2022 s ostvarenih 25 bodova,
 2. Šifra 12/2022 s ostvarenih 25 bodova,
 3. Šifra 7/2022 s ostvarena 22 boda,
 4. Šifra 4/2022 s ostvarenih 20 bodova,
 5. Šifra 8/2022 s ostvarenih 16 bodova,
 6. Šifra 15/2022 s ostvarenih 11 bodova.

                                   

Članak 3.

 

 

            Upisi u vrtić djece iz članka 2. ove Odluke i potpisivanje ugovora izvršit će se u razdoblju od 16. do 26. kolovoza 2022. godine, u prostorijama Dječjeg vrtića “Dabrić“ u Legradu, Trg Svetog Trojstva 45.

 

Članak 4.

 

            Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Dabrić i na internetskoj stranici Općine Legrad.

 

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA

 

KLASA: 601-04/22-01/01

URBROJ: 2137-86-02-22-5

Legrad, 16. svibnja 2022.

                                                                                                            

                                                                                                           PREDSJEDNICA:

                                                                                                                                                                                   Snježana Kuzmić v.r.