Odluka o proglašenju elementarne nepogode – suša

17.08.2017.

Obavještavamo cijenjeno građanstvo da je župan Koprivničko - križevačke županije proglasio elementarnu nepogodu - sušu u županiji, a samim time i na području Općine Legrad.

Odluku možete vidjeti u prilogu:

Odluka - suša