Odbor za gospodarstvo Općine Legrad

12.02.2019.

Dana 4. veljače 2019. godine u 16:00 sati održan je odbor za gospodarstvo Općine Legrad. Na oodboru je prisustvovalo 4 člana. Teme odbora su bile održavanje poljskih puteva, zakup Općinskog zemljišta i nabava strojeva za komunalnu firmu Lekom grad d.o.o.