Odbor za dodjelu javnih priznanja održao sjednicu

17.03.2017.

Na temelju javnog poziva za dodjelu javnih priznanja, završio je rok za podnošenje prijedloga. Po završetku roka, održana je sjednica Odbora za dodjelu javnih priznanja u petak, 17. ožujka 2017. godine. Ukupno je poslano 8 prijedloga i to: 1 prijedlog za počasnog građanina, 2 prijedloga za povelju, 4 prijedloga za zlatnu plaketu, dok 1 prijedlog nije imao specificirano javno priznanje. Nakon pregleda prijedloga i rasprave prihvaćeno je 6 prijedloga, a 2 prijedloga su odbijena (zbog nepotpune dokumentacije i zbog ograničenog broja dodjele priznanja iz područja sporta). Svi prijedlozi poslani su na usvajanje Općinskom vijeću, čija je sjednica zakazana za ponedjeljak 20. ožujka u  18,30 sati.