Obnova krovišta na Vatrogasnom domu u Legradu

27.11.2018.

Obnovljeno je krovište na Vatrogasnom domu u Legradu. Radove je izvodila firma  GREDA d.o.o iz Velikog Otoka.

Općina Legrad je financirala obnovu krovišta s 32.745 kuna