Obavijest poljoprivrednicima

08.07.2019.

OBAVIJEST MJEŠTANIMA

 

Kako je sada vrijeme žetve i mehanizacija prolazi cestama i poljskim putovima, svi moramo sudjelovati u održavanju čistoće naše općine.

 

Ovom prilikom molimo sve poljoprivrednike da obrate pozornost prilikom žetve i prijevoza usjeva kako se isti ne bi rasipao kako na poljske putove tako i na prometnice. Ukoliko dođe do rasipanja usjeva, molimo vas da ga počistite, kako ne bi otežavao promet.

 

Člankom 53. Odluke o komunalnom redu na području Općine Legrad („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“, broj 8/18), propisano je:

 

„Vozila koja sudjeluju u prometu ne smiju onečišćavati javne površine ispuštanjem ulja, benzina, rasipanjem tereta, nanošenjem blata i slično.

Vozila koja prevoze tekući ili sipki materijal moraju imati sanduke i karoserije iz kojih se materijal ne može prosipati niti curiti.

Vozila koja prevoze papir, sijeno, slamu, piljevinu, lišće i drugi rasuti teret moraju se prekriti ceradom, gustom mrežom ili se na drugi način mora osigurati da se materijal ne prosipa po javnoj površini.

Vozač koji onečisti javnu površinu dužan je poduzeti radnje radi otklanjanja onečišćenja odmah nakon što je do njega došlo, a ukoliko to ne učini komunalni redar će  naložiti otklanjanje  onečišćenja o njegovom trošku.“

Općina Legrad