Obavijest o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka na području Općine Legrad

19.11.2014.

OBAVIJEST

O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA PASA I MAČAKA NA PODRUČJU

OPĆINE LEGRAD 

 

Obavještavamo mještane Općine Legrad uslijed stalnih pritužbi mještana na pse lutalice da je na snazi Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa, divljih životinja i zvijeri na području Općine Legrad („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 2/01.) koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Legrad.

Sukladno ovoj Odluci posjedniku psa dozvoljeno je istog držati ukoliko je pas cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen mikročipom sukladno propisima o veterinarstvu.

Posjednik je dužan osigurati da pas ne ometa utvrđeni kućni red i mir građana.

Po prometnim i drugim javnim površinama psi se mogu kretati pod stalnim nadzorom pratioca, a osobe mlađe od 15 godina ne mogu biti u pratnji psa.

Psi koji nisu upisani u upisnik, te pse i mačke lutalice o kojima se nitko ne brine hvataju pravne osobe kojima navedene poslove povjeri Općina Legrad. Troškove hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa i mačaka snose njihovi posjednici.

Za nepridržavanje i nepoštivanje odredbi navedenih u Odluci propisane su novčane kazne koje će se u krajnjem slučaju i primijeniti.

Molimo posjednike pasa da sukladno ovoj Odluci drže svoje pse pod nadzorom kako ne bi morali primjenjivati kaznene odredbe sadržane u Odluci.