Obavijest o raspisanim javnim natječajima Općine Legrad

29.01.2021.

Općina Legrad objavljuje sljedeće javne natječaje:

1. Javni natječaj za prodaju izgrađenog i neizgrađenog građevinskog zemljišta (u naseljima Općine) te neizgrađenog građevinskog zemljišta na TRC Šoderica (nova gradilišta) - dokumentacija se može preuzeti na poveznici: https://opcinalegrad.hr/natjecaji/javni-natjecaj-za-prodaju-izgradenog-i-neizgradenog-gradevinskog-zemljista-opcine-legrad/

2. Javne pozive za podnošenje prijava mladih obitelji u svrhu kupnje nekretnine prema Programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području Općine Legrad za Mjeru 1. i Mjeru 2. u 2021. godini - dokumentacija se može preuzeti na poveznici: https://opcinalegrad.hr/natjecaji/javni-pozivi-za-podnosenje-prijava-mladih-obitelji-u-svrhu-kupnje-nekretnine-prema-programu-mjera-za-poticanje-rjesavanja-stambenog-pitanja-mladih-na-podrucju-opcine-legrad/

3. Javni natječaj za davanje u najam stambenih prostora u vlasništvu Općine Legrad (kuća) - dokumentacija se može preuzeti na poveznici: https://opcinalegrad.hr/natjecaji/javni-natjecaj-za-davanje-u-najam-stambenih-prostora-u-vlasnistvu-opcine-legrad/