Obavijest o radnom vremenu tokom božićno-novogodišnjih blagdana

21.12.2015.

 

                   REPUBLIKA HRVATSKA

            KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

                   OPĆINA LEGRAD

                    OPĆINSKI NAČELNIK

Općina Legrad će raditi skraćeno u slijedeće dane:

Badnjak, 24. prosinca od 7 do 12 sati

Stara godina, 31. prosinca od 7 do 12 sati

Na Božić i Novu godinu Općina ne radi.

Općinski načelnik

Ivan Sabolić, mag.pol.