Novi natječaj za prodaju gradilišta na Šoderici

07.09.2015.

Općina Legrad je raspisala novi natječaj za prodaju slobodnih građevinskih čestica na području TRC Šoderica. Natječaj je raspisan 7. rujna 2015. godine, a traje osam dana.

Natječaj možete vidjeti preuzeti ovdje:

NATJEČAJ (novi) ZA NOVA GRADILIŠTA NA ŠODERICI