Natječaj za financiranje programa/projekata udruga u 2018. godini

15.01.2018.

Poštovane udruge,

Općina Legrad raspisala je natječaji za finaciranje programa/projekata udruga u 2018. godini. Rokovi za dostavu dokumentaciju počinju od 15. siječnja, a završava 15. veljače.

Svi potrebni dokumenti nalaze se u prilogu:

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO 2017.

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

PRIJAVNI-OBRAZAC ZA PROJEKTE UDRUGA

IZJAVA (za udruge) da nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Legrad

IZJAVA o nekažnjavanju

UGOVOR O FINANCIRANJU PROGRAMA, PROJEKTA UDRUGA

ZAHTJEV ZA ISPLATU SREDSTAVA

Obrazac završnog izvješća za projekte udruga

 

Dokumenti iz 2017. godine nalaze se na linku:

https://opcinalegrad.hr/novosti/natjecaj-za-financiranje-programa-udruga-u-2017-godini/