Načelnik sudjelovao na osposobljavanju u sustavu civilne zaštite

05.12.2017.

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije u ponedjeljak, 4. prosinca održano je osposobljavanje čelnika jedinica lokalne i područne samouprave Koprivnice-križevačke u sustavu civilne zaštite.

Sukladno odredbi članka 17. stavka 6. Zakona o sustavu civilne zaštite, Državna uprava za zaštitu i spašavanje kao nositelj provodi osposobljavanje čelnika jedinica lokalne i područne samouprave, čija je obveza da se općinski načelnici, gradonačelnici i župani osposobe za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od 6 mjeseci od stupanja na dužnost, prema programu DZUS-a.

Na osposobljavanju je sudjelovao općinski načelnik Ivan Sabolić koji je i odgovorna osoba u općini za pitanja zaštite i spašavanja.

Na samom početku edukacije, okupljenima se obratio župan Darko Koren, zahvalivši organizatorima na trudu, a čelnicima jedinica lokalne samouprave na velikom odazivu.

Pokazali smo kako smo zaista ozbiljno shvatili ovu obavezu, koja je posljedica Zakona o sustavu civilne zaštite.“, dodao je župan, a pozdrave je uputio i zamjenik župana Ratimir Ljubić, ujedno i županijski načelnik Stožera civilne zaštite.

Predstavnici DZUS-a istaknuli su kako Koprivničko-križevačka županija može biti primjer drugim županijama kako djelovati u kriznim situacijama i učinkovito organizirati sustav civilne zaštite, ali i po odazivu zainteresiranih čelnika jedinica lokalne samouprave na edukaciju. Također su kazali kako je svrha ovih predavanja, ali i samog sustava civilne zaštite, da se jedinice lokalne i područne samouprave što bolje pripreme za potencijalne ugroze, uz naglasak na preventivnom djelovanju.

O sustavu civilne zaštite, planskim aktivnostima i izgradnji kapaciteta za  djelovanje govorila je Dubravka Bartolec, o rukovođenju i koordinaciji operativnih snaga sustava civilne zaštite te osnovama kriznog upravljanja, kao i procjeni rizika Neven Szabo, dok je psihosocijalne aspekte ponašanja u katastrofama i odnose s javnošću u kriznim situacijama predstavila Dunja Radauš. Studiju slučaja poplava u Koprivnici predstavio je pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Koprivnica Ivan Kramarić.

Izvor: kckzz.hr