Ministarstvo za demografiju objavilo Privremene rezultate za financijsku potporu iz Državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini.

28.01.2020.

Dana 23. siječnja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku zatvorilo je Javni poziv za financijsku potporu za općine razvrstane od I. do IV. Skupine po indeksu razvijenosti te je objavilo Privremene rezultate za financijsku potporu iz Državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini. U Državnom proračunu je bilo osigurano 13.500.000,00 kn za 2020. godinu.

Povjerenstvo za procjenu i odabir prijava po navedenom popisu općina predložilo je iznose za financijsku potporu temeljem propisanog mjerila u Pozivu za dodjelu financijske potpore. Predloženi financijski iznosi izrađeni su na godišnjoj razini u iznosu od 500 kn/mjesečno po djetetu za 11 mjeseci za pedagošku godinu (1. rujna 2019. do 31. kolovoza 2020.).

Općini Legrad je odobreno sufinanciranje u iznosu od 110.000,00 kn za 20 polaznika predškolskog programa u Dječjem vrtiću Dabrić Legrad.

Temeljem privremenih rezultata, Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku će donijeti Odluku o raspodjeli financijskih sredstava u općinama RH, a koja su namijenjena za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti. Nakon Odluke Ministrice o raspodjeli sredstava, Ministarstvo će s odabranim prijaviteljima sklopiti pojedinačne ugovore radi uređenja međusobnih prava, obveza i odgovornosti u 2020. godini.