Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku odobrilo Općini još jedan projekt

13.06.2018.

Općina se prijavila na projekt Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku odobrilo Općini Legrad 72.994,00 KN za rekonstrukciju dječjeg vrtića Dabrić.

Ukupna vrijednost projekta je 247.437,50 KN.