LU Kuna Legrad održala godišnju Skupštinu

18.04.2017.

Lovačka udruga Kuna Legrad održala je u ponedjeljak, 17. travnja redovnu godišnju Skupštinu. Skupštinu je otvorio predsjednik Vladimir Celišćak, koji je ujedno i pročitao izvješće o radu. U izvješću je istaknuto kako je udruga uspješno dobila u zakup na deset godina lovište VI/111. Izvješće o obavljenom lovu pročitao je lovnik Vinko Habek. Najveća rasprava povela se oko stalnih šteta na poljoprivrednim usjevima, a koju uzrokuje povećani broj jelenske divljači i divljih svinja. U planu za tekuću godinu je obnova krovišta doma, te financijska konsolidacija nakon plaćanja zakupa i osiguranja od šteta.

U ime Općine Legrad rad udruge pohvalila je zamjenica načelnika Kristina Turk.