LU Kuna Legrad održala godišnju Skupštinu

01.04.2019.

Lovačka udruga Kuna Legrad održala je u nedjelju, 31. ožujka redovnu godišnju Skupštinu. Skupštinu je otvorio predsjednik Vladimir Celišćak, koji je ujedno i pročitao izvješće o radu, te je pročitano izvješće o obavljenom lovu.

U ime Općine Legrad rad udruge pohvalila je zamjenica načelnika Kristina Turk.