„Legrad- Őrtilos CBC Eco Tour“

18.04.2019.

Dana 10. travnja 2019. godine održan je sastanak u Őrtilosu u vezi prijave novog projekta pod nazivom „Legrad- Őrtilos CBC Eco Tour“ na natječaj INTERREG Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Sastanku su prisustvovali predstavinci Općine Legrad i Őrtilos, predstavnice NIF-a i PORE, te tvrtka Logframe. U sklopu projekta Općina Legrad planira izgradnju biciklističke staze od Legrada do Halaš Čarde, te postavljanje pametnih solarnih klupa uz stazu. Őrtilos planira izgradnju biciklističke staze do Mure i postavljanje pontonskog pristaništa kakvo je bilo postavljeno na više lokacija na Muri i Dravi u Hrvatskoj i Mađarskoj u sklopu projekta „Two rivers, one goal“. Ovaj projekt bi bio prilika da se završe aktivnosti koje su započete projektom „Legrad and Őrtilos on bike“.