Javni poziv za financiranje projekata za opće dobro koje provode udruge

18.01.2016.

Općina Legrad raspisuje Javni poziv za financiranje projekata za opće dobro koje provode udruge. Poziv počinje od 18. siječnja, a traje 15 dana.

Dokumentaciju, obrasce i poziv pročitajte u prilogu:

Javni poziv za financiranje projekata od interesa za opće dobro 2016

Obrazac 1 - Prijavni obrazac

IZJAVA O PARTNERSTVU

IZJAVA O FINANCIRANJU PROJEKTA IZ DRUGIH IZVORA

Obrazac G-PR-IZ-NPF

Odluka - iznos sredstava