Javna priznanja Općine Legrad

15.04.2015.

Općina Legrad poziva građane, udruge građana, političke stranke, vjerske zajednice, trgovačka društva, ustanove i druge organizacijske oblike te njihova tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Legrad.

Postoje 3 vrste javnih priznanja Općine Legrad, a to su:

  1. 1. Počasni građanin Općine Legrad
  2. 2. Zlatna plaketa „Grb Općine Legrad“
  3. 3. Povelja Općine Legrad

Rok za podnošenje pisanih prijedloga je 30 dana od dana objave ovog Poziva na web stranici i oglasnim pločama Općine Legrad, odnosno najkasnije do 4. svibnja 2015.  godine.

Na dolje postavljenom linku možete preuzeti i vidjeti dodatna objašnjenja, kriterije i formu podnošenja prijedloga za javna priznanja.

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA JAVNA PRIZNANJA