DVD Legrad prijavio projekt ukupne vrijednosti 500.000,00 kn

15.02.2021.

DVD Legrad je s današnjim danom prijavio projekt „SALIKS – Spasilačka akcija u Legradu i kreativno stvaranje“. Projektni partneri su Općina Legrad i KUD „Zrin“ iz Legrada, a stručnu pomoć u pripremi ovog projekta u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ pružala je Razvojna agencija PORA KKŽ. Projektni prijedlog prijavljen je na natječaj „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.“, a sredstva za financiranje osigurana su iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je osigurati razvoj civilnoga društva u RH koji osigurava ujednačen regionalni društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj RH. Specifični ciljevi ovog projekta su jačati kapacitete OCD-a aktivnih na području općine Legrad u Koprivničko-križevačkoj županiji za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima, jačati kapacitete OCD-a za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz ESF na razini općine Legrad i unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe općine Legrad u kriznim situacijama.

Projektom će se provesti aktivnosti održavanja online izobrazbe za predstavnike OCD-a i DVD-a Legrad na temu financijskog upravljanja, izobrazbe na temu spašavanja na vodi i zaštite od poplava, korištenja komunikacijske opreme na intervencijama zaštite od poplava, te vođenje i zapovijedanje za vatrogasne zapovjednike u svrhu razvoja bržeg i inovativnijeg načina kriznog volontiranja. Nadalje, projektom će se provesti aktivnosti održavanja male građanske akcije – spasilačke akcije na rijeci Dravi nakon provedenih gore navedenih izobrazba, nabavka potrebne opreme, organizacija radionice pletenja šibe i volonterska sadnja vrbe uz rijeku Dravu kao i izrada online digitalnog priručnika na temu psihosocijalna pomoć žrtvama prirodnih katastrofa i upravljanje u kriznim situacijama. Predviđeno trajanje provedbe projektnih aktivnosti je 18 mjeseci.