ĐURĐ – VELIKI BUKOVEC – IMBRIOVEC – LEGRAD, 19. križni put mladih Varaždinske biskupije župama Ludbreškog dekanata

08.04.2019.

ĐURĐ - VELIKI BUKOVEC - IMBRIOVEC - LEGRAD, 19. križni put mladih Varaždinske biskupije župama Ludbreškog dekanata.

19. križni put mladih održao se 6. i 7. travnja u župama Ludbreškog dekanata. Prvog dana, nakon okrijepe u župi sv. Jurja mč. u Sv. Đurđu i pozdrava domaćeg župnika vlč. Vlade Boraka, krenulo je 500-tinjak mladih iz naše biskupije na dvodnevni hod pod budnim duhovnim okom povjerenika za mlade, vlč. Tihomira Koseca te Roberta Inkreta i Marte Kranjčec. Putem se razgovaralo, molilo, promišljalo, pjevalo i družilo.
Prvog dana križnog puta činilo je 7 postaja: župna crkva sv. Jurja mč. (Sv. Đurđ), kapelica sv. Roka (Karlovec Ludbreški), kapelice sv. Ane i sv. Barbare (Struga Ludbreška), kapelica Svih Svetih (Sesvete Ludbreške), kapelica Presvetog Trojstva (Kapela Podravska), kapelica sv. Križa (Dubovica) i župna crkva sv. Franje Asiškog (Veliki Bukovec). Na zadnjem odredištu slavila se sveta misa te sakramenat pokore, a nakon toga večera i počinak.

Drugi dan križnog puta također je činilo 7 postaja: kapelica sv. Katarine (Mali Bukovec), kapelica sv. Nikole biskupa (Selnica Podravska), kapelica sv. Martina biskupa (Zablatje), župna crkva sv. Emenika (Imbriovec), kapelica sv. Antuna Padovanskog (Mali Otok), kapelica Uzvišenja svetog križa (Veliki Otok), te župna crkva Presvetog Trojstva (Legrad). Zahvaljujući općini Legrad i općinskom načelniku gosp. Ivanu Saboliću, kao i župljanima župa Imbriovec i Kuzminec koji su pripremili ručak i okrepu, povorka križnog puta zaustavila se u Zablatju. Vrijedne žene spekle su kolače, klipiče, štrukle, a muži su skuhali kobasice i hrenovke za sve sudionike. Nakon okrepe krenulo prema župnoj crkvi sv. Emerika u Imbriovcu i dalje prema cilju. U predvečerje se došlo i do Legrada gdje je u župnoj crkvi služena zahvalna sveta misa koju je predvodio varaždinski biskup, mons. Josip Mrzljak sa domaćim župnikom Marijanom Horvatom i ostalim svećenicima.

Trasa prvog dana križnog puta bila je duga 19 km, dok je trasa drugog dana iznosila 21 km.
Smisao križnog puta je međusobno upoznavanje, mala duhovna obnova i druženje uz molitvu i pjesmu kao priprema za naš najveći blagdan Uskrs.