DOMKO – kompost iz vašeg domaćinstva

05.04.2019.

Kompost kojeg nudi Komunalac možete kupiti u petak 12. travnja 2019. godine  od 9 do 11h na tržnici u Legradu.

DOMKO