CIJEPLJENJE PASA

07.03.2022.

VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA

 VETERINARSKA AMBULANTA LEGRAD

CIJEPLJENJE PASA

VRŠIT ĆE SE:

3.3. – 15.03.2022.

 

u vremenu

 14:00 – 16:30

  

             Cijena cijepljenja:...................... 150,00 kn

 

           Cijena čipiranja:.........................   50,00 kn

             Općinsko sufinanciranje..........   50,00 kn