Novosti

Neradna nedjelja

17.01.2019. Dana 14. veljače 2019.godine potpisan je sporazum za neradnu nedjelju. Sporazum je potpisan između 4 trgovine (Trgovački obrt Otočanka, TP Varaždin, Sloga Podravska trgovina i Zablačanka) i Općine Legrad. Prva neradna nedjelja će biti 20. siječnja 2019. godine. Neće se raditi u nedjeju te na Božić i Novu godinu u svakoj kalendarskoj godini označenima crvenom…

Javni poziv za financiranje projekata Udruga od interesa za opće dobro 2019. godine

14.01.2019. JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO 2019. UPUTE ZA PRIJAVITELJE PRIJAVNI-OBRAZAC ZA PROJEKTE UDRUGA UGOVOR O FINANCIRANJU PROGRAMA, PROJEKTA UDRUGA IZJAVA o partnerstvu IZJAVA o financiranju projekta iz drugih izvora IZJAVA o nekažnjavanju IZJAVA da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Općini Legrad Obrazac završnog izvješća za projekte udruga


Raspored odvoza miješanog i odvojeno prikupljenog otpada

11.01.2019. Obavijest Legrad sijecanj Raspored odvoza miješanog i odvojeno prikupljenog otpada iz Općine Legrad: VRSTA OTPADA SIJEČANJ 2019 Miješani komunalni otpad 11.01./25.01. Plastični ambalažni otpad 04.01. Papir i karton 18.01. Raspored odvoza miješanog i odvojeno prikupljenog otpada iz vikend naselja Šoderica: VRSTA OTPADA SIJEČANJ 2019 Miješani komunalni otpad 10.01./24.01. Plastični ambalažni otpad 24.01. Papir i karton…