Natječaji

Javni pozivi u turizmu 2021.

11.02.2021. 1. Javni poziv – turizam – poticanje kapitalnih ulaganja u smještajne kapacitete 1.1. Obrazac ZAHTJEVA – prilog 1 – kapitalna ulaganja – turizam 1.2. Prilog 2 – IZJAVA o potpori male vrijednosti – kapitalna ulaganja u turizam   2. Javni poziv – turizam – sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije 2.1. Obrazac ZAHTJEVA – prilog 1 -…