Kontakti

Općina Legrad

Trg Svetog trojstva 52A
48317 Legrad
Tel. 048/835-051, 048/835 - 455
Fax 048/ 835 - 455
opcina-legrad@kc.t-com.hr

Načelnik

Trg Sv. Trojstva 52A
48317 Legrad
048/863 - 241
legrad.nacelnik@gmail.com

Radno vrijeme

Jedinstveni upravni odjel
 Ponedjeljak-7.00 do 17.00h
 Utorak,Srijeda,Četvrtak-7.00-15.00h
 Petak-7.00-13.00 h
Općinski načelnik
Uz prethodnu najavu-jednako kao i JUO

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 93/13) obveza Općine Legrad je uspostaviti sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačen otpadu.Svaka osoba koja primijeti nepropisno odbačen otpad na području Općine Legrad može to prijaviti putem:• telefona (tel. 048/835-051, 835-455).

• popunjavanjem obrasca i slanjem istog na e-mail: opcina-legrad@kc.t-com.hr
• ili osobnim kontaktom u Općinu Legrad, Trg Svetog Trojstva 52a, Poljoprivredno - komunalni redar.

ODLUKA o imenovanju osobe za nepravilnosti