Kontakti

Općina Legrad

Trg Svetog trojstva 52A
48317 Legrad
Tel. 048/835-051, 048/835 - 455
Fax 048/ 835 - 455
opcina-legrad@kc.t-com.hr

Načelnik

Trg Sv. Trojstva 52A
48317 Legrad
048/863 - 241
legrad.nacelnik@gmail.com

Radno vrijeme za stranke

Jedinstveni upravni odjel
Ponedjeljak i petak - od 8.00 do 14.00h
Općinski načelnik
Svaki radni dan (uz prethodnu najavu) od 7.30 do 15.00h

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 93/13) obveza Općine Legrad je uspostaviti sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačen otpadu.Svaka osoba koja primijeti nepropisno odbačen otpad na području Općine Legrad može to prijaviti putem:

• telefona (tel. 048/835-051, 835-455).

• popunjavanjem obrasca i slanjem istog na e-mail: opcina-legrad@kc.t-com.hr
• ili osobnim kontaktom u Općinu Legrad, Trg Svetog Trojstva 52a, Poljoprivredno - komunalni redar.

Obrazac za prijavu: prijava nepropisno odbačenog otpada

ODLUKA o imenovanju osobe za nepravilnosti